Урок 08

Властивості та графік логарифмічної функції

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація з елементами інтерактивності та запитаннями до учнів, також містить анімовану подачу означення логарифмічної функції та анімовану побудову різних графіків логарифмічної функції; розглянуто симетричність графіків обернених показникової та логарифмічної функції; наведено основні властивості логарифмічної функції з детальним поясненням та подачею короткого запису відповідних властивостей у конспекті учнів; для кращого засвоєння матеріалу презентація має 47 завдань (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку) (18 анімованих слайдів)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками та поясненнями а такаж запитаннями (з відповідями) до учнів (16 сторінок)

Тема: Властивості та графік логарифмічної функції

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення логарифмічної функції та властивості логарифмічної функції, навчитися будувати та розпізнавати графік логарифмічної функції
  • Розвиваюча: розвивати вміння формулювати властивості функції на основі отриманого графіку; розв’язувати задачі на основі знань про логарифмічну функцію та її властивості;
    • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в науковій презентації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;