Підсумковий урок за темою «Показникова та логарифмічна функції»

Урок 15

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Розробка уроку "Підсумковий урок за темою «Показникова та логарифмічна функції»"

Можливості:

 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ

 • ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НА УРОЦІ

 • ВИКОРИСТАННЯ УЧНЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Комплектація:

 1. Конспект уроку, математика, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту), Підсумковий урок за темою «Показникова та логарифмічна функції»"

 2. Презентація уроку, математика, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту), Підсумковий урок за темою «Показникова та логарифмічна функції»"

Теги:

Показникова та логарифмічна функції конспект уроку

Показникова та логарифмічна функції презентація

Показникова і логарифмічна функції задачі

Показникові і логарифмічні функції підсумковий урок

Тема: Підсумковий урок за темою «Показникова та логарифмічна функції»

Мета:

 • Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Показникова та логарифмічна функції», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку;

 • Розвиваюча: розвивати вміння виконувати завдання на основі отриманих знань;

 • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції (соціальна та громадянська):

 • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

 • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією;

 • Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії; завдання ймовірнісного змісту;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;

План уроку

1. Організаційний етап

2. Повторення вивченого матеріалу з тем:

 • Показникова функція

 • Показникові рівняння

 • Показникові нерівності

 • Логарифм і його властивості

 • Логарифмічна функція

 • Логарифмічні рівняння

 • Логарифмічні нерівності

3. Розв'язування задач

4. Підсумок уроку

5. Домашнє завдання

Математика. 11 клас. Рівень стандарту // Розробки уроків з математики 11 клас рівень стандарту // Показникова функція // Показникові рівняння // Показникові нерівності // Логарифм і його властивості // Логарифмічна функція // Логарифмічні рівняння // Логарифмічні нерівності

Як створюються розробки уроків для Вас?