Урок 15

Підсумковий урок за темою «Показникова та логарифмічна функції»

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку

Тема: Підсумковий урок за темою «Показникова та логарифмічна функції»

Мета:

  • Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Показникова та логарифмічна функції», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку;
  • Розвиваюча: розвивати вміння виконувати завдання на основі отриманих знань;
  • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції (соціальна та громадянська):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;
  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією;
  • Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії; завдання ймовірнісного змісту;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;