Урок 16

Контрольна робота № 1 за темою: «Показникова та логарифмічна функці

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку
  3. Контрольна робота
  4. Контрольна робота (Розв'язки)

Тема: Контрольна робота №1 за темою «Показникова та логарифмічна функція»

Мета:

  • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;
  • Розвиваюча: розвивати вміння виконувати завдання застосовуючи набуті знання;
  • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції (уміння вчитися впродовж життя):

  • Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із завданнями та розв’язками контрольної роботи, мультимедійне обладнання;