Контрольна робота № 1 за темою: «Показникова та логарифмічна функції

Урок 16

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Розробка уроку "Контрольна робота "Показникова та логарифмічна функції""

Можливості:

 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ

 • ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НА УРОЦІ

 • ВИКОРИСТАННЯ УЧНЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Комплектація:

 1. Конспект уроку, математика, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту). Контрольна робота "Показникова та логарифмічна функції"

 2. Презентація уроку, математика, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту). Контрольна робота "Показникові і логарифмічні функції"

 3. Контрольна робота "Показникова і логарифмічна функція"

 4. Контрольна робота "Показникова і логарифмічна функція" (Розв'язки)

Теги:

Показникова та логарифмічна функція контрольна робота

Контрольна робота з Алгебри 11 клас

Діагностична контрольна робота з алгебри 11 клас

Логарифмічна функція контрольна робота

Показникова функція контрольна робота 11 клас

Показникові рівняння контрольна робота

Логарифмічні рівняння контрольна робота

Тема: Контрольна робота №1 за темою «Показникова та логарифмічна функція»

Мета:

 • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;

 • Розвиваюча: розвивати вміння виконувати завдання застосовуючи набуті знання;

 • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції (уміння вчитися впродовж життя):

 • Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із завданнями та розв’язками контрольної роботи, мультимедійне обладнання;

Математика. 11 клас. Рівень стандарту. Алгебра 11 клас // Розробки уроків з математики 11 клас рівень стандарту // Показникова та логарифмічна функція контрольна робота // Контрольна робота з Алгебри 11 клас // Діагностична контрольна робота з алгебри 11 клас // Логарифмічна функція контрольна робота // Показникова функція контрольна робота 11 клас // Показникові рівняння контрольна робота // Логарифмічні рівняння контрольна робота // Показникові нерівності контрольна робота // Логарифмічні нерівності контрольна робота

Як створюються розробки уроків для Вас?