Урок 24 Розв'язування типових вправ за темою "Обчислення площ плоских фігур". Самостійна робота "Площа криволінійної трапеції. Площі фігур"

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

  • Самостійна робота .docx

  • Самостійна робота (Розв'язки) .docx

Тема: Розв’язування типових вправ. Самостійна робота.

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів за темами «Визначений інтеграл, площа криволінійної трапеції та площі фігур обмежених даними лініями»

  • Розвиваюча: продовжувати формувати та розвивати навички учнів розв’язувати математичні задачі та застосовувати отримані знання;

  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння правильно планувати особистий час на виконання завдання;

Компетенції (Математична компетентність):

  • Уміння: оперувати числовою інформацією, розв’язувати задачі математичного змісту, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач

  • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві

  • Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач;

Тип уроку: закріплення знань та вмінь;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із завданнями та розв’язками самостійної роботи, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?