Урок 15

Середня лінія трапеції

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку

Тема: Середня лінія трапеції

Мета:

  • Навчальна: сформулювати та довести властивість середньої лінії тапеції
  • Розвиваюча: розвивати креслярські навички
  • Виховна: виховувати охайність при оформленні конспекту, правильне користування геометричною символікою

Компетенції (Ініціативність і підприємливість):

  • Уміння: генерувати нові ідеї, аналізувати, прогрозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання даного завдання
  • Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших
  • Навчальні ресурси: завдання, що стосуються теми уроку та потребують особистого формулювання нового означення.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: набір креслярських інструментів, опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання