Урок 22

Контрольна робота №2 «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

  3. Контрольна робота

  4. Контрольна робота (Розв'язки)

Тема: Контрольна робота №2 «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»

Мета:

  • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи набуті знання

  • Виховна: Виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності

Компетенції:

  • Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання:

  • набір креслярських інструментів

  • картки із завданням та відповідями до контрольної роботи

Як створюються розробки уроків для Вас?