Урок 27

Застосування ознак подібності трикутників

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

Тема: Ознаки подібності трикутників

Мета:

  • Навчальна: поглибити знання учнів про ознаки подібності трикутників

  • Розвиваюча: розвивати здатність логічно обгрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач

  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння охайно оформлювати розв’язок задачі у конспекті

Компетенції (спілкування державною мовою):

  • Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в задачах, грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

  • Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань

Тип уроку: закріплення знань та вмінь учнів

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер

Як створюються розробки уроків для Вас?