Урок 44

Розв’язування задач на обчислення площі трикутника

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування задач на обчислення площі трикутника

Мета:

  • Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів площі трикутника та ромба;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;
    • Виховна: виховувати наполегливість, увагу;

Компетенції:

  • Уміння вчитися впродовж життя

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на обчислення площі трикутникаМета:· Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів площі трикутника та ромба;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;· Виховна: виховувати наполегливість, увагу;Компетенції:· Уміння вчитися впродовж життяØ Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.Ø Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер. Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання;· Перевірка присутніх на уроці;· Перевірка наявності д/з;· Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань· Як знайти площу трикутника?· Як знайти площу прямокутного трикутника?· Як знайти площу рівностороннього трикутника?· Як знайти площу ромба? III. Розв’язування задач№573Знайдіть площу:а) Рівнобедреного трикутника з основою 10 см і бічноюстороною 13 см;Дано: – рівнобедрений – основа см смЗнайти:Розв’язок:У рівнобедреному трикутнику, висота проведена до основи є також і медіаною см· Розглянемо прямокутний смВідповідь: ;б) Трикутника , в якому см, а висота ділить сторону на відрізки см і см ;Дано: см – висота см смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо смВідповідь: ;№581Точка – середина висоти трикутника . Доведіть, що площа трикутника складає половину площі трикутника Дано: – висотаДовести:Доведення:Доведено.№586Знайдіть площу:а) Трикутника з висотою , якщо см, см, см, а точка лежить на відрізку ;Дано: см см смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутні , за теоремою Піфагора: см см смВідповідь: ;б) Прямокутного трикутника, гіпотенуза якого ділиться висотою на відрізки завдовжки 9 см і 4 см;Дано: – прямокутний – гіпотенуза – висота см смЗнайти:Розв’язок:· За метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику: смВідповідь: в) Рівностороннього трикутника з висотою см.Дано: – рівносторонній – висота смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний :Нехай За теоремою Піфагора:Отже, Відповідь: ;№589Площа зафарбованого трикутника дорівнює . За даними рисунка подайте через площу заштрихованої фігури.Дано:Знайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутні : · Розглянемо прямокутні Відповідь: №591Площа ромба дорівнює 24 , а одна з його діагоналей – 8 см. Знайдіть периметр ромба.Дано: – ромб смЗнайти:Розв’язок: см· Розглянемо прямокутний : смВідповідь: 20 см №600Площа опуклого чотирикутника з перпендикулярними діагоналями дорівнює половині добутку діагоналей.Дано: – опуклий чотирикутник – діагоналі Довести:Доведення:· Розглянемо прямокутні трикутники : Доведено. IV. Підсумок уроку· Як знайти площу трикутника?· Як знайти площу прямокутного трикутника?· Як знайти площу рівностороннього трикутника?· Що саме на уроці було для вас найважчим?· Як знайти опуклого чотирикутника знаючи, що його діагоналі перпендикулярні? V. Домашнє завданняПовторити § 17 (ст.173-175)Виконати № 574, 582, 587, 590

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку