Урок 48

Розв’язування задач на застосування теореми про відношення площ подібних трикутників

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування задач на застосування теореми про відношення площ подібних трикутників

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів теореми про відношення площ подібних трикутників;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням теореми про відношення площ подібних трикутників, створити ситуацію успіху для учнів та розвивати в них відчуття власної гідності, впевненості та вірі у власні сили та здібності до математики;
  • Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні конспекту;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер;

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування теореми про відношення площ подібних трикутниківМета:· Навчальна: закріпити знання учнів теореми про відношення площ подібних трикутників;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням теореми про відношення площ подібних трикутників, створити ситуацію успіху для учнів та розвивати в них відчуття власної гідності, впевненості та вірі у власні сили та здібності до математики;· Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні конспекту;Компетенції:1. Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань· Як відносяться периметри подібних трикутників?· Як відносяться площі подібних трикутників?· Як знайти площу трикутника?· Як знайти площу паралелограма?· Як знайти площу трапеції?· Як знайти площу квадрата? III. Розв’язування задач№616Відомо, що . Знайдіть:а) сторону , якщо , , см;Дано: смЗнайти:Розв’язок:Відповідь: 4 смб) площу трикутника , якщо см, см,Дано:Знайти:Розв’язок:Відповідь: №624Два трикутники подібні з коефіцієнтом подібності 3, причому площа одного з них на 24 більша за площу іншого. Знайдіть площі цих трикутників.Дано: на 24 Знайти:Розв’язок:· Нехай:Відповідь: №625Площі двох подібних трикутників дорівнюють 75 . Периметр першого трикутника дорівнює 54 м. Знайдіть периметр другого трикутника.Дано:Знайти:Розв’язок:Відповідь: 108 м №627На плані земельна ділянка має форму трикутника з площею . Знайдіть площу ділянки, якщо масштаб плану .Дано:План масштабу Знайти:Розв’язок:Відповідь:№633Пряма, паралельна стороні трикутника, ділить його на дві рівновеликі частини. У якому відношенні ця пряма ділить дві інші сторони трикутника?Дано:Знайти:Розв’язок:· РозглянемоАналогічно знаходимо відношення .Легко побачити, що .Відповідь: або IV. Підсумок уроку· Як відносяться периметри подібних трикутників?· Як відносяться площі подібних трикутників?· Як знайти площу одного з двох подібних трикутників, якщо відома площа іншого і коефіцієнт подібності трикутників? V. Домашнє завданняПовторити § 18 (ст.186-187)Виконати № 626, 634

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку