Урок 66

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Захист повідомлень та рефератів з розділу «Чотирикутники»

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, презентація

Тема: Аналіз підсумкової контрольної роботи. Захист повідомлень та рефератів з розділу «Чотирикутники»

Мета:

  • Навчальна: Поглибити та розширити знання учнів з вивченої теми;
  • Розвиваюча: Розвивати в учнів дослідницькі навички та інтерес до вивчення математики;
  • Виховна: Виховувати вміння працювати в команді, ставити запитання та давати відповіді;

Компетенції:

  • Соціальна та громадянська компетентності

Тип уроку: навчальний проект;

Обладнання:

  • Презентації робіт учнів

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Аналіз підсумкової контрольної роботи. Захист повідомлень та рефератів з розділу «Чотирикутники»Мета:· Навчальна: Поглибити та розширити знання учнів з вивченої теми;· Розвиваюча: Розвивати в учнів дослідницькі навички та інтерес до вивчення математики;· Виховна: Виховувати вміння працювати в команді, ставити запитання та давати відповіді;Компетенції:· Соціальна та громадянська компетентності:Ø Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;Ø Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.Тип уроку: навчальний проект;Обладнання: · Презентації робіт учнів Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Налаштування на роботу II. Захист навчальних проектів III. Підсумок уроку IV. Домашнє завданняПовторити § 1-9

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку