Розробки уроків з математики, геометрія для 10 класу, рівень стандарту за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з математики, геометрії для 10 класу, рівень стандарту за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

I семестр

ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Основні поняття та аксіоми стереометрії.

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Найпростіші наслідки з аксіом стереометрії.

Урок 03 Взаємне розміщення прямих у просторі.

Урок 04 Розвʼязування типових завдань.

Урок 05 Розвʼязування типових завдань.

Урок 06 Паралельне проектування, його властивості. Зображення фігур у стереометрії.

Урок 07 Розвʼязування типових завдань за темою «Паралельне проектування, його властивості. Зображення фігур у стереометрії»

Урок 08 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота №1 "Основні поняття стереометрії. Паралельне проектування"

Урок 09 Паралельність прямої і площини.

Урок 10 Розвʼязування типових завдань за темою "Паралельність прямої і площини".

Урок 11 Розвʼязування типових завдань за темою «Паралельність прямої і площини»

Урок 12 Паралельність площин.

Урок 13 Властивості паралельних площин.

Урок 14 Розвʼязування типових завдань за темою "Паралельність площин"

Урок 15 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота №2 "Паралельність прямої і площини. Паралельність площин."

Урок 16 Підсумковий урок «Паралельність прямих і площин у просторі»

Урок 17 Тематична контрольна робота №1 "Паралельність прямих і площин у просторі"

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

Урок 18 Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини.

Урок 19 Розвʼязування типових завдань за темою "Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини"

Урок 20 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота №3 "Перпендикулярність прямої і площини"

Урок 21 Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

Урок 22 Розвʼязування типових завдань за темою "Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри"

Урок 23 Розвʼязування типових завдань за темою "Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри"

Урок 24 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота №4 "Перпенрдикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри"

Урок 25 Підсумковий урок «Перпендикулярність прямої і площини. Теорема про три перпендикуляри»

Урок 26 Тематична контрольна робота №2 "Перпендикулярність прямих і площин у просторі"

Урок 27 Двогранний кут. Перпендикулярність площин.

Урок 28 Розвʼязування типових завдань за темою "Двогранний кут. Перпендикулярність площин"

Урок 29 Розвʼязування типових завдань за темою "Двогранний кут. Перпендикулярність площин"

Урок 30 Відстані у просторі

Урок 31 Розвʼязування типових завдань "Двогранний кут. Відстані у просторі"

Урок 32 Самостійна робота №5 "Двогранний кут. Відстані у просторі"


II семестр

Урок 33 Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування.

Урок 34 Розвʼязування типових завдань за темою "Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування"

Урок 35 Розвʼязування типових завдань за темою "Двогранний кут. Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування"

Урок 36 Підсумковий урок «Двогранний кут. Відстані і кути у просторі»

Урок 37 Тематична контрольна робота №3 "Двогранний кут. Відстані і кути у просторі"

КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ

Урок 38 Прямокутна система координат у просторі

Урок 39 Розвʼязування типових завдань за темою "Прямокутна система координат у просторі"

Урок 40 Вектори у просторі. Операції над векторами.

Урок 41 Розвʼязування типових завдань за темою "Вектори у просторі. Операції над векторами"

Урок 42 Координати вектора. Операції над векторами, які задано координатами.

Урок 43 Розвʼязування типових завдань за темою "Координати вектора. Операції над векторами, які задано координатами"

Урок 44 Самостійна робота №6 "Вектори у просторі. Операції над векторами"

Урок 45 Скалярний добуток векторів.

Урок 46 Розвʼязування типових завдань за темою "Скалярний добуток векторів. Кут між векторами"

Урок 47 Симетрія відносно точки та симетрія відносно площини.

Урок 48 Самостійна робота №7 «Скалярний добуток векторів. Симетрія відносно точки та симетрія відносно площини»

Урок 49 Підсумковий урок «Координати вектора у просторі»

Урок 50 Тематична контрольна робота №4 "Координати і вектори у просторі"

Урок 51 Підсумковий урок

Сумісні з підручником:

1. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладу загальної середньої освіти / О.С. Істер. - Київ : Генеза, 2018

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. - Х. : Гімназія, 2018

Можлива адаптація під підручники:

3. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова. – К.: УОВЦ "Оріон", 2018

4. Нелін Є.П. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підрічник для 10 класу закладів загальної середьої освіти / Є.П. Нелін. – Харків : Видавництво "Ранок", 2018

5. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандрату : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз – К. : Видавничий дім "Освіта", 2018