Розв'язування типових вправ за темами «Піраміда. Правильна піраміда» та «Переріз піраміди. Площа бічної та повної поверхонь піраміди»

Урок 09

Математика, геометрія 11 клас, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

Тема: Розв'язування типових вправ

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання, отримані на попередніх уроках;

  • Розвиваюча: розвивати просторову уяву;

  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі отриманої інформації)

Тип уроку: закріплення нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?