Призма

Урок 02

Математика, геометрія, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

 • Презентація .pptx
 • Конспект .docx

Увага! Перед Вами попередній огляд уроку, отримати повноцінний урок Ви можете на сторінці підписки.

Тема: Призма

Мета:

 • Навчальна: засвоїти поняття призми, розглянути елементи призми (бічні грані призми, основи призми, бічні ребра призми, ребра основ призми, висота призми, діагональ призми); засвоїти поняття правильної призми, діагонального перерізу призми, площі поверхні призми і теорему про площу бічної поверхні прямої призми;
 • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння відрізняти між собою прямі, похилі та правильні призми; розвивати вміння аналізувати умови задач та доводити теореми;
 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції:

 • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі отриманої інформації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

 1. Призма, елементи призми (бічні грані призми, основи призми, бічні ребра призми, ребра основ призми, висота призми, діагональ призми)
 2. Пряма і похила призми
 3. Правильна призма
 4. Діагональний переріз призми
 5. Площа поверхні призми
 6. Площа бічної поверхні прямої призми