Призма. Пряма і правильна призми. Переріз призми. Площа бічної та повної поверхонь призми

Урок 02

Математика, геометрія, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

 • Презентація .pptx

 • Конспект .docx

Увага! Перед Вами попередній огляд уроку, отримати повноцінний урок Ви можете на сторінці підписки.

Тема: Призма

Мета:

 • Навчальна: засвоїти поняття призми, розглянути елементи призми (бічні грані призми, основи призми, бічні ребра призми, ребра основ призми, висота призми, діагональ призми); засвоїти поняття правильної призми, діагонального перерізу призми, площі поверхні призми і теорему про площу бічної поверхні прямої призми;

 • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння відрізняти між собою прямі, похилі та правильні призми; розвивати вміння аналізувати умови задач та доводити теореми;

 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції:

 • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі отриманої інформації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

 1. Призма, елементи призми (бічні грані призми, основи призми, бічні ребра призми, ребра основ призми, висота призми, діагональ призми)

 2. Пряма і похила призми

 3. Правильна призма

 4. Діагональний переріз призми

 5. Площа поверхні призми

 6. Площа бічної поверхні прямої призми

Бажаєте отримати комплект із 37 таких розроблених уроків?

Як створюються розробки уроків для Вас?