Розв’язування типових вправ за темою "Призма. Пряма і правильна призми. Площа бічної та повної поверхонь призми"

Урок 03

Математика, геометрія, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

Тема: Розв’язування типових вправ

Мета:

  • Навчальна: закріпити поняття призми, елементів призми (бічні грані призми, основи призми, бічні ребра призми, ребра основ призми, висота призми, діагональ призми); закріпити поняття правильної призми, діагонального перерізу призми, площі поверхні призми і теорему про площу бічної поверхні прямої призми;

  • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння відрізняти між собою прямі, похилі та правильні призми; розвивати вміння аналізувати умови задач та доводити теореми;

  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі отриманої інформації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

Бажаєте отримати комплект із 37 таких розроблених уроків?

Як створюються розробки уроків для Вас?