Підсумковий урок за темою «Тіла обертання»

Математика, геометрія 11 клас, рівень стандарту (нова програма)

Можливості:

  • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ

  • ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НА УРОЦІ

  • ВИКОРИСТАННЯ УЧНЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Комплектація:

  1. Конспект уроку з геометрії 11 клас (рівень стандарту) "Підсумковий урок за темою «Тіла обертання»"

  2. Презентація уроку з геометрії 11 клас (рівень стандарту) "Підсумковий урок за темою «Тіла обертання»"

Теги:

Тіла обертання 11 клас

Конспекти уроків геометрії 11 клас

Презентація з геометрії для 11 класу

Підсумковий урок з геометрії 11 клас

геометрія 11 клас (рівень стандарту)

Тема: Підсумковий урок за темою «Тіла обертання»

Мета:

  • Навчальна: систематизувати та узагальнити знання учнів за темою «Тіла обертання»;

  • Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати задачі, правильно їх розуміти та правильно використовувати отримані знання і навички під час розв’язування задач;

  • Виховна: виховувати наполегливість, інтерес до вивчення точних наук;

Компетенції (Соціальна та громадянська компетентності):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Тип уроку: закріплення знань та вмінь;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?