Геометрія 9 клас

Розробки уроків з геометрії 9 клас на II семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 9 класу 1 семестр за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік

Урок 33 Розв’язування трикутників. Прикладні задачі

Урок 34 Розв’язування трикутників. Прикладні задачі

Урок 35 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Теореми синусів і косинусів"

Урок 36 Формули для знаходження площі трикутника

Урок 37 Розв’язування типових вправ за темою «Формули для знаходження площі трикутника»

Урок 38 Підсумковий урок «Розв’язування трикутників»

Урок 39 Контрольна робота №3 "Розвʼязування трикутників"

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

Урок 40 Правильний многокутник, його види та властивості. Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола.

Урок 41 Радіуси вписаного і описаного кіл правильного многокутника

Урок 42 Довжина кола. Довжина дуги кола

Урок 43 Розв’язування типових вправ за темою "Довжина кола. Довжина дуги кола"

Урок 44 Площа круга та його частин

Урок 45 Розв’язування типових вправ за темою "Площа круга та його частин"

Урок 46 Розв’язування типових вправ "Довжина кола. Довжина дуги кола", "Площа круга та його частин"

Урок 47 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

Урок 48 Підсумковий урок «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

Урок 49 Контрольна робота №4 "Довжина кола. Площа круга"

Тема 5. Геометричні переміщення

Урок 50 Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур

Урок 51 Симетрія відносно точки

Урок 52 Симетрія відносно прямої

Урок 53 Розв’язування типових вправ

Урок 54 Поворот

Урок 55 Паралельне перенесення

Урок 56 Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур

Урок 57 Площі подібних фігур

Урок 58 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Геометричні переміщення"

Урок 59 Підсумковий урок «Геометричні переміщення»

Урок 60 Контрольна робота №5 "Геометричні переміщення"