Геометрія 9 клас

Розробки уроків з геометрії 9 клас на II семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 9 класу 1 семестр за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік

Урок 33 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 34 Розв’язування трикутників. Прикладні задачі

Урок 35 Розв’язування трикутників. Прикладні задачі

Урок 36 Формули для знаходження площі трикутника

Урок 37 Розв’язування типових вправ

Урок 38 Підсумковий урок «Розв’язування трикутників»

Урок 39 Контрольна робота №3

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

Урок 40 Правильний многокутник, його види та властивості. Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола.

Урок 41 Розв’язування типових вправ

Урок 42 Довжина кола. Довжина дуги кола

Урок 43 Розв’язування типових вправ

Урок 44 Площа круга та його частин

Урок 45 Розв’язування типових вправ

Урок 46 Розв’язування типових вправ

Урок 47 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 48 Підсумковий урок «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

Урок 49 Контрольна робота №4

Тема 5. Геометричні переміщення

Урок 50 Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур

Урок 51 Симетрія відносно точки

Урок 52 Симетрія відносно прямої

Урок 53 Розв’язування типових вправ

Урок 54 Поворот

Урок 55 Паралельне перенесення

Урок 56 Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур

Урок 57 Площі подібних фігур

Урок 58 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 59 Підсумковий урок «Геометричні переміщення»

Урок 60 Контрольна робота №5