1 семестр для 10 класу, математика, алгебра і початки аналізу

Розробки уроків (конспекти уроків, презентації уроків, самостійні роботи, контрольні роботи) з математики, алгебри і початків аналізу для 10 класу 1 семестр, рівень стандарту за новою програмою на 2024 - 2025 навчальний рік

I семестр

ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Числова функція. Графік функції

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Розвʼязування типових вправ за темою «Числова функція. Графік функції»

Урок 03 Монотонність і неперервність функцій. Парні і непарні функції

Урок 04 Розвʼязування типових вправ за темою «Монотонність і неперервність функцій. Парні і непарні функції»

Урок 05 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня

Урок 06 Розвʼязування типових вправ за темою  «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня»

Урок 07 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота № 1 "Функція. Корінь n-го степеня"

Урок 08 Властивості арифметичного кореня n-го степеня

Урок 09 Розвʼязування типових вправ за темою «Властивості арифметичного кореня n-го степеня»

Урок 10 Розвʼязування типових вправ за темою «Властивості арифметичного кореня n-го степеня»

Урок 11 Степінь з раціональним показником і його властивості

Урок 12 Степеневі функції, їх властивості та графіки

Урок 13 Розвʼязування типових вправ «Степеневі функції, їх властивості та графіки». Ірраціональні рівняння.

Урок 14 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №2 "Властивості арифметичного кореня n-го степеня. Степінь з раціональним показником і його властивості"

Урок 15 Підсумковий урок "Функції, їхні властивості та графіки"

Урок 16 Тематична контрольна робота № 1 "Функції. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником"

Сумісні з підручником:

1. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладу загальної середньої освіти / О.С. Істер. - Київ : Генеза, 2018

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. - Х. : Гімназія, 2018

Можлива адаптація під підручники:

3. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова. – К.: УОВЦ "Оріон", 2018

4. Нелін Є.П. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підрічник для 10 класу закладів загальної середьої освіти / Є.П. Нелін. – Харків : Видавництво "Ранок", 2018

5. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандрату : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз – К. : Видавничий дім "Освіта", 2018