Урок 06

Розв'язування типових задач. Самостійна робота

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація, містить запитання для повторення матеріу та 6 задач, що мають в собі 14 завдань (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку) (10 анімованих слайдів)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками та поясненнями а також графічно побудованими проміжками розв'язків нерівностей (10 сторінок)
  • самостійна робота у 2-х варіантах (по 7 завдань у кожному варіанті)
  • детальні розв'язки до кожного завдання самостійної роботи обох варіантів (6 сторінок)

Тема: Розв’язування типових задач. Самостійна робота

Мета:

  • навчальна: навчати розв’язувати показникові нерівності різними методами;
  • розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією, пов’язаною з вивченою темою;
  • виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок; Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із завданнями та розв’язками самостійної роботи, мультимедійне обладнання, презентер;