Урок 06

Розв'язування типових задач. Самостійна робота

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація, містить запитання для повторення матеріу та 6 задач, що мають в собі 14 завдань (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками та поясненнями а також графічно побудованими проміжками розв'язків нерівностей
  • самостійна робота у 2-х варіантах
  • детальні розв'язки до кожного завдання самостійної роботи обох варіантів

Тема: Розв’язування типових задач. Самостійна робота

Мета:

  • навчальна: навчати розв’язувати показникові нерівності різними методами;
  • розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією, пов’язаною з вивченою темою;
  • виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок; Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із завданнями та розв’язками самостійної роботи, мультимедійне обладнання, презентер;

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування типових задач. Самостійна роботаМета:· Навчальна: навчати розв’язувати показникові нерівності різними методами;· Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією, пов’язаною з вивченою темою;· Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;Компетенції:· Спілкування державною мовою: розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запасТип уроку: удосконалення умінь і навичок; Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із завданнями та розв’язками самостійної роботи, мультимедійне обладнання, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка виконання д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знань· Які нерівності називають показниковими?· Які нерівності називаються найпростішими показниковими нерівностями?· Як розв’язати нерівність виду , якщо і ?· Як розв’язати нерівність виду , якщо і ?· До якої нерівності звидиться нерівність , якщо ?· До якої нерівності звидиться нерівність , якщо ?III. Розв’язування задач№1Розв’яжіть нерівність: 1) 2) Розв’язок:1) ОДЗ: Нулі функції:Відповідь: 2) Розв’язок:Відповідь:
№2Розв’яжіть нерівність:1) 2) 3) 1) Розв’язок:Винесемо за дужки Відповідь: 2) Розв’язок:Винесемо за дужки :Відповідь: 3) Розв’язок:Винесемо за дужки :Відповідь: №3Розв’яжіть нерівність:1) 2) 3) 1) Розв’язок:Нехай :1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта *Можемо розкласти на множники квадратний тричлен для зручності визначення знаку функції на кожному проміжку.*Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 2) Розв’язок:Нехай :1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта *Можемо розкласти на множники квадратний тричлен для зручності визначення знаку функції на кожному проміжку.*Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 3) Розв’язок:Нехай :1. ОДЗ: 2. Нулі функції:За теоремою Вієта *Можемо розкласти на множники квадратний тричлен для зручності визначення знаку функції на кожному проміжку.*Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: №4Розв’яжіть нерівність:1) 2) 1) Розв’язок:1. ОДЗ:2. Нулі функції *Так як знак нерівності « », оберемо проміжок та врахуємо ОДЗ.Відповідь: 2) Розв’язок:1. ОДЗ:2. Відповідь: №5Знайдіть множину розв’язків нерівності:1) 2) 3) 4) 1) Розв’язок:Нехай :За теоремою Вієта *Можемо розкласти на множники квадратний тричлен для зручності визначення знаку функції на кожному проміжку.*Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 2) Розв’язок:Нехай :1. ОДЗ: 2. Нулі функції *Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 3) Розв’язок:Нехай :1. ОДЗ: 2. Нулі функції *Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 4) Розв’язок:Нехай :*Нерівність має єдиний корінь, тому:Відповідь: IV. Підсумок уроку· Які нерівності називають показниковими?· Які нерівності називаються найпростішими показниковими нерівностями?· Як розв’язати нерівність виду , якщо і ?· Як розв’язати нерівність виду , якщо і ?· До якої нерівності звидиться нерівність , якщо ?· До якої нерівності звидиться нерівність , якщо ? V. Домашнє завданняПовторити §1 (ст.6-17)Виконати № 3.11 (3-4); 3.13 (3-4); 3.16Мерзляк А.Г.Повторити §3Виконати 3.4; 3.8; 3.12; 3.14; 3.22Істер О.С.Повторити §2 (п.2.3)Виконати 2.3.3 (2, 4); 2.3.4 (2, 4)Нелін Є.П.Повторити §2Виконати № 57; 77; 81Бевз Г.П.