Логарифмічні рівняння

Урок 09

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Розробка уроку "Логарифмічні рівняння"

Можливості:

 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ

 • ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НА УРОЦІ

 • ВИКОРИСТАННЯ УЧНЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Комплектація:

 1. Конспект уроку, математика, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту) за темою "Логарифмічні рівняння"

 2. Презентація уроку, математика, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту) за темою "Логарифмічні рівняння"

Теги:

Логарифмічні рівняння приклади розв'язування

Розв'язування логарифмічних рівнянь

Логарифмічні рівняння презентація

Урок "Логарифмічні рівняння"

Урок з алгебри 11 клас логарифмічні рівняння

Тема: Логарифмічні рівняння

Мета:

 • Навчальна: засвоїти означення логарифмічного рівняння; навчити розв’язувати логарифмічні рівняння різними методами (розв’язування найпростіших логарифмічних рівнянь; використання рівнянь-наслідків; Рівняння з однаковими основами; рівняння, які зводяться до простіших за допомогою перетворень; заміна змінних у логарифмічних рівняннях та графічний спосіб)

 • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати логарифмічні рівняння різними способами;

 • Виховна: виховувати впевненість у власних силах, необхідність розкривати науковий потенціал;

Компетенції (інформаційно-цифрова компетентність):

 • Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень;

 • Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування математичних задач;

 • Навчальні ресурси: візуалізація даних; побудова графіків за допомогою програмних засобів;

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

 • Актуалізація опорних знань

 • Логарифмічні рівняння (означення і розв'язок найпростішого логарифмічного рівняння, кількість розв'язків найпростішого логарифмічного рівняння)

 • Розв'язування логарифмічних рівнянь:

 1. Найпростіші логарифмічні рівняння

 2. Рівняння-наслідки

 3. Рівняння з однаковими основами

 4. Рівняння, які зводяться до простіших за допомогою перетворень

 5. Заміна змінних у логарифмічних рівняннях

 6. Графічний спосіб роз'язування логарифмічних рівнянь

 • Закріплення знань та вмінь


Математика. 11 клас. Рівень стандарту // Розробки уроків з математики 11 клас рівень стандарту // Логарифмічні рівняння презентація // Логарифмічні рівняння конспект // Логарифмічні рівняння розробка уроку // Алгебра 11 клас // Підготовка до ЗНО // Самоосвіта // На допомогу вчителю та учню // Розв'язування логарифмічних рівнянь // Приклади та пояснення розв'язку логарифмічних рівнянь

Як створюються розробки уроків для Вас?