Урок 09

Логарифмічні рівняння

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку

Тема: Логарифмічні рівняння

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення логарифмічного рівняння; навчити розв’язувати логарифмічні рівняння різними методами (розв’язування найпростіших логарифмічних рівнянь; використання рівнянь-наслідків; Рівняння з однаковими основами; рівняння, які зводяться до простіших за допомогою перетворень; заміна змінних у логарифмічних рівняннях та графічний спосіб)
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати логарифмічні рівняння різними способами;
  • Виховна: виховувати впевненість у власних силах, необхідність розкривати науковий потенціал;

Компетенції (інформаційно-цифрова компетентність):

  • Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень;
  • Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування математичних задач;
  • Навчальні ресурси: візуалізація даних; побудова графіків за допомогою програмних засобів;

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;