Урок 13

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація, містить запитання для повторення матеріу 10 завдань (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками та поясненнями
  • самостійна робота у 2-х варіантах
  • детальні розв'язки до кожного завдання самостійної роботи обох варіантів

Тема: Розв’язування типових задач. Самостійна робота

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів з теми логарифм та його властивості, логарифмічна функція, логарифмічні рівняння та нерівності;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;
  • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;
Carousel imageCarousel image

Компетенції

  • Уміння вчитися впродовж життя

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із завданнями та розв’язками самостійної роботи, мультимедійне обладнання;

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування типових задач. Самостійна роботаМета:· Навчальна: закріпити знання учнів з теми логарифм та його властивості, логарифмічна функція, логарифмічні рівняння та нерівності;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;· Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;Компетенції (уміння вчитися впродовж життя):· Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість;· Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності;· Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії; завдання ймовірнісного змісту;Тип уроку: удосконалення умінь і навичок; Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із завданнями та розв’язками самостійної роботи, мультимедійне обладнання;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка виконання д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знань· Сформулюйте означення логарифма додатного числа за основою · Сформулюйте основні властивості логарифмів· Поясніть, як ураховуючи зростання та спадання логарифмічної функції порівняти значення:1) 2) · Як розв’язати рівняння виду ?· Як розв’язати нерівність типу , якщо ?III. Розв’язування задач№1Знайдіть значення виразу:1) 2) 1) А) 36Б) 4В) 2Г) 9Розв’язок:2) А) 5Б) 100В) 4Г) 2Розв’язок:№2Обчисліть:1) 2) 1) А) 4Б) 5В) 16Г) 25Розв’язок:2) А) 81Б) 9В) 2Г) 4Розв’язок:№3Знайдіть область визначення функції Розв’язок:Так як логарифмічна функція виду може набувати тільки додатних значень, то:1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: №4Розв’яжіть рівняння:1) 2) Розв’язок:1) Відповідь: 2) Відповідь:№5Розв’яжіть нерівність:1) 2) Розв’язок:1) Відповідь: 2) Відповідь: №6Знайдіть суму коренів рівняння Розв’язок:Нехай Отже, сума коренів: Відповідь: IV. Підсумок уроку· Сформулюйте означення логарифма додатного числа за основою · Сформуюйте основні властивості логарифмів· Поясніть, як ураховуючи зростання та спадання логарифмічної функції порівняти значення:1) 2) · Як розв’язати рівняння виду ?· Як розв’язати нерівність типу , якщо ? V. Домашнє завданняПовторити §1Виконати завдання 4-8 протилежного варіанту самостійної роботиМерзляк А.Г.Повторити §1-7Виконати завдання 4-8 протилежного варіанту самостійної роботиІстер О.С.Повторити §1-5Виконати завдання 4-8 протилежного варіанту самостійної роботиНелін Є.П.Повторити §1-4Виконати завдання 4-8 протилежного варіанту самостійної роботиБевз Г.П.