Розробки уроків з математики, алгебра і початки аналізу, 11 клас

2 семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, самостійні роботи, контрольні роботи) з математики, алгебри і початків аналізу для 11 класу (рівень стандарту) на 2021 - 2022 навчальний рік

Сумісні з підручниками (кожна розробка адаптована під ці підручники і містить окремо домашнє завдання до кожного підручника):

1. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський та ін. - Х. : Гімназія, 2019. - 208 ст. : іл.

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / Олександр Істер. - Київ : генеза, 2019. - 304 с. : іл.

3. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. - Харків : Вид-во "Ранок", 2019. - 304 с. : іл.

4. Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2019. - 272 с. іл.

II семестр (20 уроків)

Урок 17 Поняття первісної. Основна властивість первісних

Урок 18 Правила знаходження первісних. Таблиця первісних

Урок 19 Визначений інтеграл, його геометричний зміст

Урок 20 Розв’язування типових вправ

Урок 21 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 22 Обчислення площ плоских фігур. Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

Урок 23 Розв’язування типових вправ

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 25 Підсумковий урок за темою «Інтеграл та його застосування»

Урок 26 Контрольна робота № 2 за темою: «Інтеграл та його застосування»

Урок 27 Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

Урок 28 Перестановки. Розміщення. Комбінації

Урок 29 Ймовірність події

Урок 30 Розв’язування типових вправ

Урок 31 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 32 Елементи математичної статистики

Урок 33 Розв’язування типових вправ

Урок 34 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 35 Підсумковий урок за темою «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

Урок 36 Контрольна робота № 3 за темою: «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»