II семестр

Розробки уроків створені за новою програмою на 2019/2020 н.р.

(Анімовані презентації; конспекти з детальними розв'язками, поясненнями та запитаннями до учнів; самостійні та контрольні роботи з детальними розв'язками до них)

Сумісні з підручниками 2019 року:

1. А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір "Математика, алгебра і початки аналізу та геометрія", рівень стандарту

2. О.С. Істер "Математика, алгебра і початки аналізу та геометрія", рівень стандарту

3. Є.П. Нелін, О.Є. Долгова "Математика, алгебра і початки аналізу та геометрія", рівень стандарту

4. Г.П. Бевз, В.Г. Бевз "Математика, алгебра і початки аналізу та геометрія", рівень стандарту

II семестр (20 уроків)

Урок 17 Поняття первісної. Основна властивість первісних

Урок 18 Правила знаходження первісних. Таблиця первісних

Урок 19 Визначений інтеграл, його геометричний зміст

Урок 20 Розв’язування типових вправ

Урок 21 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 22 Обчислення площ плоских фігур. Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

Урок 23 Розв’язування типових вправ

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 25 Підсумковий урок за темою «Інтеграл та його застосування»

Урок 26 Контрольна робота № 2 за темою: «Інтеграл та його застосування»

Урок 27 Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

Урок 28 Перестановки. Розміщення. Комбінації

Урок 29 Ймовірність події

Урок 30 Розв’язування типових вправ

Урок 31 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 32 Елементи математичної статистики

Урок 33 Розв’язування типових вправ

Урок 34 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 35 Підсумковий урок за темою «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

Урок 36 Контрольна робота № 3 за темою: «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»