Урок 19

Визначений інтеграл, його геометричний зміст

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

 • Презентація .pptx
 • Конспект .docx

Тема: Визначений інтеграл. Його геометричний зміст

Мета:

 • Навчальна: засвоїти означення площі криволінійної трапеції, навчитися знаходити площу криволінійної трапеції; розглянути означення визначеного інтеграла та навчитися знаходити визначений інтеграл; засвоїти формулу Ньютона-Лейбніца та розглянути геометричний зміст визначеного інтеграла;
 • Розвиваюча: розвивати вміння знаходити площу криволінійної трапеції та визначений інтеграл;
 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Компетенції:

 • математичні(застосовувати нові означення до розв’язування задач)
 • комунікативні (спроможність грамотно висловити свою думку)
 • інформаційні (спроможність опрацьовувати нові пізнавальні дані)
 • загально навчальні (спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

 • Криволінійна трапеція
 • Площа криволінійної трапеції
 • Формула Ньютона-Лейбніца
 • Визначений інтеграл
 • Геометричний зміст визначеного інтеграла
 • Обчислення визначеного інтеграла

Бажаєте отримати комплект із 36 таких розроблених уроків?