Урок 27 Елементи комбінаторики

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

Тема: Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

Мета:

  • Навчальна: пригадати та поглибити знання учнів про множину, комбінаторні правила суми та добутку; розглянути поняття факторіалу числа;

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати завдання на основі отриманих знань;

  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в науковій презентації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

  • Актуалізація опорних знань (типи чисел; множини; круги Ейлера-Венна; нескінченні та скінченні множини; впорядковані множини; правила запису підмножин, об'єднання та перерізу множин)

  • Правило суми

  • Правило добутку

  • Факторіал

Як створюються розробки уроків для Вас?