Урок 31

Розв’язування типових вправ

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

  • Самостійна робота .docx

  • Самостійна робота (Розв'язки) .docx

Тема: Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів з тем «Елементи комбінаторики», «Перестановки. Розміщення. Комбінації», «Ймовірність події»

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі з тем «Елементи комбінаторики», «Перестановки. Розміщення. Комбінації», «Ймовірність події»;

  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Компетенції:

  • Загальнонавчальні (спроможність організовувати та розподіляти час на виконання завдань)

Тип уроку: удосконалення та контроль умінь і навичок;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?