Урок 35

Підсумковий урок

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

Тема: Підсумковий урок за темою «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

Мета:

  • Навчальна: систематизувати та узагальнити знання учнів за темою «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»;

  • Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати задачі, правильно їх розуміти та правильно використовувати отримані знання і навички під час розв’язування задач;

  • Виховна: виховувати наполегливість, інтерес до вивчення точних наук;

Компетенції (соціальна та громадянська компетентності):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Тип уроку: закріплення знань та вмінь;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?