Урок 36 Контрольна робота № 3 "Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики"

РОЗРОБКА УРОКУ З АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ 11 КЛАСУ ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

Тема: Контрольна робота №3 за темою «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

Мета:

Компетенції (уміння вчитися впродовж життя):

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;                                                            

Обладнання: конспект, презентація, картки із завданнями та розв’язками контрольної роботи, мультимедійне обладнання; 

ЗАМОВИТИ УРОКИ