Урок 36

Контрольна робота № 3

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

  • Контрольна робота .docx

  • Контрольна робота (Розв'язки) .docx

Тема: Контрольна робота №3 за темою «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

Мета:

  • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;

  • Розвиваюча: розвивати вміння виконувати завдання застосовуючи набуті знання;

  • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції (уміння вчитися впродовж життя):

  • Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання: конспект, презентація, картки із завданнями та розв’язками контрольної роботи, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?