1 семестр для 8 класу, геометрія

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 8 класу 1 семестр за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Чотирикутник та його елементи

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Чотирикутник та його елементи. Розв’язування типових вправ

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 03 Паралелограм та його властивості

Урок 04 Розв’язування задач на застосування властивостей паралелограма

Урок 05 Ознаки паралелограма

Урок 06 Розв’язування задач на застосування ознак паралелограма. Самостійна робота "Властивості та ознаки паралелограма"

Урок 07 Прямокутник та його властивості

Урок 08 Ромб та його властивості

Урок 09 Квадрат та його властивості

Урок 10 Підсумковий урок за темою «Чотирикутники»

Урок 11 Контрольна робота №1 «Чотирикутники»

Урок 12 Трапеція

Урок 13 Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей трапеці

Урок 14 Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника

Урок 15 Середня лінія трапеції 

Урок 16 Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції. Самостійна робота "Властивості середніх ліній трикутника і трапеції. Теорема Фалеса"

Урок 17 Вписані кути

Урок 18 Розв’язування задач на застосування поняття вписаних кутів

Урок 19 Вписані чотирикутники

Урок 20 Описані чотирикутники

Урок 21 Підсумковий урок за темою «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»

Урок 22 Контрольна робота №2 "Трапеція. Вписані й описані чотирикутники"

Урок 23 Узагальнена теорема Фалеса

Урок 24 Означення подібних трикутників

Урок 25 Розв’язування задач на застосування поняття подібних трикутників. Самостійна робота "Подібні трикутники. Узагальнена теорема Фалеса"

Урок 26 Ознаки подібності трикутників

Урок 27 Застосування ознак подібності трикутників

Урок 28 Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутників. Самостійна робота "Ознаки подібності трикутників"

Урок 29 Подібність прямокутних трикутників

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 30 Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

Урок 31 Теорема Піфагора

Урок 32 Теорема, обернена до теореми Піфагора

Сумісні з підручниками:

1. Геометрія: підучник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов  –  Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – 256 с. : іл.

2. Геометрія: підручник для 8 класу загальносвітніх навчальних закладів середньої освіти / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір - Х. : Гімназія, 2021

3. Геометрія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів середньої освіти / О.С. Істер - Київ : Генеза, 2021

Можлива адаптація під підручники:

4. Геометрія: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 8 клас / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2016. - 272 ст. : іл.

5. Геометрія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. - К. : УОВЦ "Оріон", 2016 - 224 с. : іл.