Розробки уроків з геометрії, 8 клас

1 семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 8 класу 1 семестр за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік

Урок 01 Чотирикутник та його елементи

Урок 02 Чотирикутник та його елементи. Розв’язування типових вправ

Урок 03 Паралелограм та його властивості

Урок 04 Розв’язування задач на застосування властивостей паралелограма

Урок 05 Ознаки паралелограма

Урок 06 Розв’язування задач на застосування ознак паралелограма

Урок 07 Прямокутник та його властивості

Урок 08 Ромб та його властивості

Урок 09 Квадрат та його властивості

Урок 10 Підсумковий урок за темою «Чотирикутники»

Урок 11 Контрольна робота №1 «Чотирикутники»

Урок 12 Трапеція

Урок 13 Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей трапеці

Урок 14 Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника

Урок 15 Середня лінія трапеції

Урок 16 Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції

Урок 17 Вписані кути

Урок 18 Розв’язування задач на застосування поняття вписаних кутів

Урок 19 Вписані чотирикутники

Урок 20 Описані чотирикутники

Урок 21 Підсумковий урок за темою «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»

Урок 22 Контрольна робота №2 "Трапеція. Вписані й описані чотирикутники"

Урок 23 Узагальнена теорема Фалеса

Урок 24 Означення подібних трикутників

Урок 25 Розв’язування задач на застосування поняття подібних трикутників

Урок 26 Ознаки подібності трикутників

Урок 27 Застосування ознак подібності трикутників

Урок 28 Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутників

Урок 29 Подібність прямокутних трикутників

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 30 Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

Урок 31 Теорема Піфагора

Урок 32 Теорема, обернена до теореми Піфагора