Урок 02

Чотирикутник та його елементи. Розв’язування типових вправ

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Чотирикутник та його елементи

Мета:

  • Навчальна: навчити розв'язувати задачі, які передбачають застосування означення чотирикутника, властивості кутів чотирикутника;
  • Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією, пов'язаною з вивченою темою
  • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою: розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп'ютер, проектор, екран, презентер з лазерною указкою;

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Чотирикутник та його елементи. Розв’язування типових вправ.Мета:· Навчальна: навчати розв’язувати задачі, які передбачають застосування означення чотирикутника, властивості кутів чотирикутника;· Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією, пов’язаною з вивченою темою;· Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;Компетенції:· Спілкування державною мовою: розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер з лазерною указкою. Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання;· Перевірка присутніх на уроці;· Перевірка виконання д/з;· Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань(запитання відображаються на екрані в презентації)Опитування:1. Яку фігуру називають чотирикутником? (Чотирикутником називають фігуру, що складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають. При цьому жодні з трьох точок не лежать на одній прямій)2. Які вершини чотирикутника називають сусідніми, які - протилежними? (Вершини чотирикутника називають сусідніми, якщо вони сполучені однією стороною.)3. Що називають периметром чотирикутника? (Периметр дорівнює сумі довжин усіх сторін)4. Які кути чотирикутника називають сусідніми, а які – протилежними? (Кути чотирикутника називаються сусідніми, якщо їх вершини – сусідні вершини)5. Який чотирикутник називають неопуклим, а який – опуклим? (Якщо чотирикутник лежить з одного боку від кожної прямої, яка проходить через дві його сусідні вершини, то він опуклий. Неопуклий чотирикутник має кут більший за )6. Сформулюйте теорему про суму кутів чотирикутника (Сума кутів чотирикутника дорівнює ) III. Розв’язування задач1.Розв’язок: Доведено – четвертий кут також прямий.Розв’язок:1) Не може.Знайдемо четверту сторону: , що суперечить умові (найдовший з відрізків повинен бути меншим за суму трьох інших).2) Може. - четверта сторона. 3) Не може. – четверта сторона. 3.Розв’язок: - діагональ чотирикутника; Отже ;;;Отже діагональ менша, ніж півпериметр. Аналогічно можна довести, що , розглянувши .4.Розв’язок: (за II ознакою рівності трикутників); – спільна сторона;; ; (за умовою)З рівності трикутників маємо: . 5.Розв’язок:1) Нехай кути чотирикутника дорівнюють: .Тоді: 2) Нехай кути чотирикутника дорівнюють: .Тоді:6.Розв’язок: IV. Підсумок уроку· Які факти ми повторили на початку уроку?· Який настрій був у Вас на уроці? Чому?· На розвиток яких рис характеру вплинув цей урок?· Що заважало Вам працювати продуктивно?· Якого важливого, корисного досвіду для подальшого навчання, подальшого життя Ви набули на цьому уроці?· У яких ситуаціях Ви зможете застосувати набутий досвід? V. Домашнє завдання· Повторити §1, конспект· Виконати: № 16, 26

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку