Урок 11

Контрольна робота №1 «Чотирикутники»

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, презентація,

контрольна робота, ускладнена контрольна робота, картки з розв'язками

Тема: Контрольна робота №1 «Чотирикутники»

Мета:

  • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи набуті знання
  • Виховна: Виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності

Компетенції:

  • Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок

Обладнання: набір креслярських інструментів, опорний конспект, картки із завданням контрольної роботи, презентація.

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Контрольна робота №1 «Чотирикутники»Мета:· Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;· Розвиваюча розвивати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи набуті знання;· Виховна: Виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;Компетенції:· Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань;Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;Обладнання: · набір креслярських інструментів· опорний конспект· картки із завданням контрольної роботи Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Налаштування на роботу (пояснити учням вимоги до оформлення контрольної роботи, правила оформлення та розподіл часу на виконання); II. Виконання контрольної роботи III. Підсумок уроку IV. Домашнє завданняПовторити §1-4 (властивості та ознаки вивчених чотирикутників)Опрацювати конспект.

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку