Урок 14

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

Тема: Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника

Мета:

  • Навчальна: сформулювати та довести теорему Фалеса, теорему про середню лінію трикутника, теорему Варіньйона

  • Розвиваюча: розвивати креслярські навички

  • Виховна: виховувати охайність при оформленні конспекту, правильне користування геометричною символікою

Компетенції (ініціативність і підприємливість):

  • Уміння: генерувати нові ідеї, аналізувати, прогрозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання даного завдання

  • Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: набір креслярських інструментів, опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер

Як створюються розробки уроків для Вас?