Урок 21

Підсумковий урок за темою «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Підсумковий урок за темою «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»

Мета:

  • Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»
  • Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач
  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності

Компетенції:

  • Соціальна та громадянська

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Підсумковий урок за темою «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»Мета:· Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку· Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;Компетенції:· Соціальна та громадянська компетентності:Ø Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;Ø Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знаньМозковий штурм· Яка трапеція називається прямокутною? (Прямокутною трапецією називається трапеція, у якій одна з бічних сторін перпендикулярна до основ)· Яка трапеція називається рівнобедреною? (Рівнобічною (рівнобедреною) трапецією називається трапеція, у якій бічні сторони рівні)· Сформулюйте теорему Фалеса (Паралельні прямі, які перетинають сторони кута і відтинають на одній із них рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на іншій стороні)· Сформулюйте властивість середньої лінії трикутника (Середня лінія трикутника паралельна одній із його сторін і дорівнює половині цієї сторони)· Скільки в трикутнику існує середніх ліній? (3)· Сформулюйте означення середньої лінії трапеції (Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їх півсумі)· Чи можна описати коло навколо чотирикутника, у якого лише один кут прямий? (Ні. Сума кутів вписаного чотирикутника . Якщо в чотирикутнику буде лише один кут прямий то протилежний йому має бути також прямим, інакше сума кутів буде меншою від і навколо такого чотирикутника не можна буде описати коло)· Яку властивість повинні мати діагоналі ромба, щоб навколо нього можна було описати коло? (Діагоналі мають бути рівними)· Оберіть правильне твердження: Ø – паралелограмØ – ромбØ – ромб III. Розв’язування задач№1Точка – центр кола, – дотична до кола, Знайдіть Розв’язок:За властивістю дотичної, дотична до кола перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику, отже:Відповідь: №2. Знайдіть Розв’язок: (За теоремою про вписаний кут)№3Точка – центр кола, – дотичні, . Знайдіть .Дано: – центр колаЗнайти:Розв’язок: (За властивістю дотичної, дотична до кола перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику)З З (як радіуси кола) – рівнобедрений (за теоремою про суму кутів трикутника)Відповідь: №4. Знайдіть Дано: – вписані у коло кутиЗнайти:Розв’язок: (за теоремою про вписаний кут) (за теоремою про вписаний кут) (за теоремою про вписаний кут)Відповідь: №5Периметр прямокутної трапеції, описаної навколо кола, дорівнює 76 см, а радіус вписаного кола – 8 см. Знайдіть найбільшу бічну сторонуДано: – описана навколо кола прямокутна трапеція см – радіус кола см – більша бічна сторонаЗнайти:Розв’язок:Радіус кола перпендикулярний до точок дотику описаного чотирикутника. – описана навколо кола прямокутна трапеція, тому: см см смВідповідь: 22 см№6У рівнобедреній трапеції з тупим кутом діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Знайдіть бічну сторону, якщо більша основа трапеції дорівнює 26 смДано: – рівнобедрена трапеція – основи смЗнайти:Розв’язок: ( – рівнобедрена трапеція)З : ( )З : (У прямокутному трикутнику катет, протилежний куту , дорівнює половині гіпотенузи) смВідповідь: 13 см№7Три послідовні сторони описаного чотирикутника дорівнюють 44,17,12. Знайдіть четверту сторону цього чотирикутника.Дано: – описаний чотирикутник см см смЗнайти:Розв’язок: (властивість описаного чотирикутника) смВідповідь: см IV. Домашнє завданняПовторити § 5-8Опрацювати конспект, підготуватися до контрольної роботи

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку