Урок 25

Розв’язування задач на застосування поняття подібних трикутників

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація,

самостійна робота

Тема: Розв’язування задач на застосування поняття подібних трикутників

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів поняття подібних трикутників та теореми про пропорційні відрізки
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням означення подібних трикутників та теореми про пропорційні відрізки; створити ситуацію успіху для учнів та розвивати в них відчуття власної гідності, впевненості та вірі у власні сили та здібності до математики
  • Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні самостійної роботи

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із самостійною роботою, комп’ютер, проектор, екран, презентер

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування поняття подібних трикутниківМета:· Навчальна: закріпити знання учнів поняття подібних трикутників та теореми про пропорційні відрізки;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням означення подібних трикутників та теореми про пропорційні відрізки; створити ситуацію успіху для учнів та розвивати в них відчуття власної гідності, впевненості та вірі у власні сили та здібності до математики;· Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні самостійної роботи;Компетенції:1. Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації про властивості та ознаки паралелограма; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.2. Загальнонавчальні;Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із самостійною роботою, комп’ютер, проектор, екран, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань*(запитання відображаються на екрані в презентації)Опитування:· Як називаються сторони подібних трикутників, що лежать проти рівних кутів?· Чому дорівнює відношення периметрів подібних трикутників?· Що потрібно зробити, щоб скласти відношення відповідних сторін подібних трикутників?· Чому дорівнює відношення відповідних лінійних елементів (медіан, бісектрис, висот тощо)подібних трикутників? III. Розв’язування задач№1Назвіть подібні фігури:№2У трикутнику відрізок тоді коефіцієнт подібності:А) Б) 7В) або Г) №3У трикутнику , см. Через точку , яка ділить сторону так, що , проведена пряма паралельна прямій , перетинаюча в точці . Знайдіть .Розв’язок№4У трапеції на бічній стороні позначено точку так, що . Пряма , паралельна основам , перетинає сторону в точці . Знайдіть , якщо .Дано: – трапеціяЗнайти: - ?Розв’язок:· Проведемо § – паралелограм за означенням, отже:§ · Отже, .Самостійна робота IV. Підсумок уроку· Чи була самостійна робота складною для Вас?· Що заважало Вам працювати продуктивно?· Що потрібно зробити, щоб скласти відношення відповідних сторін подібних трикутників?· Чому дорівнює відношення відповідних лінійних елементів (медіан, бісектрис, висот тощо)подібних трикутників? V. Домашнє завданняПовторити § 10Виконати № 342, 344

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку