Урок 35

Підсумковий урок за темою «Подібність трикутників. Теорема Піфагора

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Підсумковий урок за темою «Подібність трикутників. Теорема Піфагора»

Мета:

  • Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Подібність трикутників. Теорема Піфагора», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку
    • Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;
    • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Підсумковий урок за темою «Подібність трикутників. Теорема Піфагора»Мета:· Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Подібність трикутників. Теорема Піфагора», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку· Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;Компетенції:· Соціальна та громадянська компетентності:Ø Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;Ø Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер. Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знаньМозковий штурм· Сформулюйте узагальнену теорему Фалеса (Паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на сторонах цього кута пропорційні відрізки)· Сформулюйте означення подібних трикутників (Два трикутники називаються подібними, якщо кути одного з них відповідно дорівнюють кутам іншого і відповідні сторони цих трикутників пропорційні)Ø Чи потрібно завжди перевіряти виконання всіх умов, для того щоб довести подібність цих трикутників?Ø Які Ви знаєте ознаки подібності трикутників?· Подібність прямокутних трикутників (учні відповідають на запитання у презентації)Ø Якщо два прямокутні трикутники мають по рівному гострому куту, то такі трикутники подібні.Ø Два прямокутні трикутники подібні, якщо катети одного трикутника пропорційні катетам другого трикутникаØ Два прямокутні трикутники подібні, якщо катет і гіпотенуза одного трикутника пропорційні катету і гіпотенузі другого трикутника· Як дізнатися чи буде трикутник із заданими трьома сторонами прямокутним? (За теоремою, оберненою до теореми Піфагора)· Якою формулою пов’язані між собою висота, проведена до гіпотенузи та проекції катетів на гіпотенузу? ( )· Сформулюйте властивість бісектриси трикутника (Бісектриса трикутника ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим до них сторонам) III. Розв’язування задач№1У трикутнику . Оберіть правильне твердження:а) Кут - прямийб) Кут - прямийв) Кут - прямийг) Трикутник не прямокутнийРозв’язок:501448За теоремою, оберненою до теореми Піфагора: №2У трикутнику – висота. Знайдіть .Розв’язок: Розглянемо : За теоремою Піфагора: см Відповідь: 8 см №3У прямокутному трикутнику кут прямий, – висота. Знайдіть , якщо см.Розв’язок:Нехай За метричними співвідношеннями у прямокутному трикутнику: смВідповідь: 3 см №4Одна з діагоналей прямокутника дорівнює 17 см, а одна із сторін дорівнює 8 см. Знайдіть периметр прямокутника.Розв’язок:Нехай · Розглянемо За теоремою Піфагорасм см№5Висота прямокутного трикутника дорівнює 7 см, а проекція одного з катетів на гіпотенузу дорівнює 4 см. Знайдіть гіпотенузу. Розв’язок: см Відповідь: 12,25 см№6Сторона ромба 10 см, а одна із діагоналей 16 см. Знайдіть відстань від центра ромба до його сторони.Дано: – ромб см смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо § За теоремою Піфагора:§ За метричним співвідношеннями в прямокутному трикутнику: смВідповідь: 4,8 см№7У трикутнику проведена бісектриса . Знайдіть сторону , якщо і смРозв’язок: см см смВідповідь: 189 см IV. Домашнє завданняОпрацювати ст. 144-147ст.148, дати усну відповідь на контрольні запитання,ст.143 № 2,4,5 виконати

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку