Урок 56

Обчислення значень тригонометричних функцій

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Обчислення значень тригонометричних функцій

Мета:

  • Навчальна: навчити розуміти формули доповнення та навчити знаходити значення тригонометричних функцій кутів ; навчитися знаходити значення тригонометричних функцій за допомогою таблиць та калькулятора;
  • Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати отримані знання до розв’язування задач
  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності, виховувати звичку охайно вести конспект уроку

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Обчислення значень тригонометричних функційМета:· Навчальна: навчити розуміти формули доповнення та навчити знаходити значення тригонометричних функцій кутів ; навчитися знаходити значення тригонометричних функцій за допомогою таблиць та калькулятора;· Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати отримані знання до розв’язування задач· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності, виховувати звичку охайно вести конспект уроку.Компетенції:· загальнонавчальніТип уроку: засвоєння нових знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка виконання д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знаньНерівність трикутника (матеріал 7-го класу)Ø Пригадайте теорему про нерівність трикутникаØ Чи можемо з цих відрізків скласти трикутник?У трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших сторінØ Чи можемо з цих відрізків скласти трикутник?У трикутнику кожна сторона більша за їх різницюØ Сформулюйте теорему ПіфагораØ Як Ви розумієте теорему Піфагора?III. Вивчення нового матеріалуУвага (!) Всі пояснення та запитання супроводжуються анімацією у презентаціїØ Чи можна встановити взаємозв’язок між функціями двох кутів прямокутного трикутника?Ø Якщо один кут прямокутного трикутника дорівнює , як можемо виразити інший гострий кут цього прямокутного трикутника?Ø Що можемо сказати про ?Ø Що можемо сказати про ?Переконаємося, що це твердження буде справедливе для будь-якого гострого кута :Теорема (формули доповнення)Для будь-якого гострого кута :Доведення:Ø Як можемо виразити Ø Як можемо виразити Доведено.НаслідокДля будь-якого гострого кута :Ø Префікс «-ко» - це скорочення від латинського complementi – «завершення».Що це може означати?Ø Косинус є синусом кута, що доповнює цей кут до · Значення тригонометричних функцій кутів Ø - рівносторонній, що можемо сказати про його висоту?(у рівносторонньому трикутнику, висота, медіана і бісектриса, проведені з однієї вершини, збігаються)Ø Чи можемо знайти ?За теоремою Піфагора:Ø Чи можемо знайти ?Ø Чи можемо знайти ?Ø Чи можемо знайти ?Ø Як інакше можемо записати ?Ø Чи можемо знайти ?Ø Чи можемо знайти значення тригонометричних функцій кута ?Ø Як інакше можемо записати за допомогою формул доповнення?Ø Чи можемо виразити аналогічно ?Ø Чи можемо виразити аналогічно ?Ø Чи можемо аналогічно виразити ?Ø Розглянемо рівнобедрений прямокутний , Ø Чи можемо знайти За теоремою Піфагора:Ø Чи можемо знайти ?Ø Як інакше можемо записати ?Ø Чи можемо знайти ?Ø Як інакше можемо записати ?Ø Чи можемо знайти ?Ø Чи можемо знайти ?IV. Закріплення нових знань та вмінь учнів№693Накресліть прямокутний трикутника) Виміряйте катет і гіпотенузу трикутника та обчисліть їх відношення;б) Виділіть червоним кольором кут, синус якого знайдено, і синім кольором – кут, косинус якого знайдено.№695Знайдіть гострий кут , якщо:а) Розв’язок:в) Розв’язок:б) Розв’язок:г) Розв’язок:Відповідь: а) ; №697Користуючись калькулятором або таблицями, знайдіть:№702Знайдіть гострий кут , якщоа) Розв’язок:б) Розв’язок:Відповідь: а) ; б) . №706Сума косинусів гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює . Знайдіть суму синусів цих кутів.Дано: – прямокутнийЗнайти:Розв’язок:Відповідь: . V. Підсумок уроку· Чому дорівнює ?· Чому дорівнює ?· Чому дорівнює ?· Чому дорівнює ?· Назвіть значення · Назвіть значення · Як знайти значення тригонометричних функцій кутів ?· Як знайти значення тригонометричних функцій кутів ?VI. Домашнє завданняОпрацювати § 20 Виконати № 696, 703, 708

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку