Урок 61

Підсумковий урок за темою «Розв’язування прямокутних трикутників»

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Підсумковий урок за темою «Розв’язування прямокутних трикутників»

Мета:

  • Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Розв’язування прямокутних трикутників», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку
    • Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;
    • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Компетенції:

  • Соціальна та громадянська компетентності

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Підсумковий урок за темою «Розв’язування прямокутних трикутників»Мета:· Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Розв’язування прямокутних трикутників», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку· Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;Компетенції:· Соціальна та громадянська компетентності:Ø Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;Ø Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знаньУвага! Матеріал повністю супроводжується анімацією в презентації!Мозковий штурм· Сформулюйте означення синуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення косинуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення тангенса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення котангенса гострого кута прямокутного трикутника· Чи може катет бути більшим за гіпотенузу?· Чи може синус або косинус гострого кута бути більшим за одиницю?(Синус і косинус гострого кута менші за одиницю)· Сформулюйте основну тригонометричну тотожність· Сформулюйте наслідки з основної тригонометричної тотожності· Чи можемо встановити тригонометричні співвідношення між синусом, косинусом і тангенсом гострого кута прямокутного трикутника?· Як пов’язані між собою ?· Що можемо сказати про і ?· Що можемо сказати про і ?· Сформулюйте наслідок для формул доповненняЗаповнимо таблицю:1. Розв’язування прямокутного трикутника за гіпотенузою і гострим кутомØ Як можемо знайти ?Ø Як можемо виразити катет ?Ø Як можемо виразити катет ?2. Розв’язування прямокутного трикутника за катетом і гострим кутом.Ø Чи можемо знайти ?Ø Як можемо виразити катет ?Ø Як можемо виразити катет інакше?Ø Як можемо виразити гіпотенузу?Ø Чи можемо виразити гіпотенузу не використовуючи тригонометричні функції?3. Розв’язування прямокутного трикутника за катетом і гіпотенузоюØ Чи можемо знайти катет ?Ø Чи можемо знайти значення кута або ? Ø Чи можемо знайти кут ?4. Розв’язування прямокутного трикутника за двома катетамиØ Чи можемо знайти гіпотенузу? Ø Чи можемо знайти значення кута або ?Ø Чи можемо знайти кут ? III. Розв’язування задач№1У прямокутному трикутнику , , . Знайдіть .Розв’язок:Відповідь: №2Діагоналі ромба дорівнюють 8 і 12. Знайдіть синус кута між більшою діагоналлю і стороною ромба.Дано: – ромбЗнайти:Розв’язок: – ромб · Розглянемо прямокутний За теоремою Піфагора:Відповіді:№3У рівнобічній трапеції бічна сторона дорівнює 14 см, більша основа дорівнює 18 см, а менша – 4 см. Знайдіть синус і косинус гострого кута трапеції.Дано: – рівнобічна трапеція см см смЗнайти:Розв’язок:· Проведемо висоти та розглянемо прямокутні Ø Трапеція – рівнобічна, тому:*можна сказати, що дані прямокутні трикутники рівні за гіпотенузою і гострим кутом або за гіпотенузою і катетом· – прямокутник, так як у нього всі кути прямі (висоти перпендикулярні до основ) · Розглянемо прямокутний :За теоремою Піфагора: смВідповідь: №4Знайдіть котангенс кута при вершині рівнобедреного трикутника, якщо висота проведена до бічної сторони менша за цю сторону в 3 рази.Дано: – рівнобедрений – висотаЗнайти:Розв’язок:Нехай · Розглянемо прямокутний За теоремою Піфагора:Відповідь: №738Розв’яжіть прямокутний трикутник за сумою катетів і гострим кутом .Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:За теоремою Піфагора:Відповідь: IV. Домашнє завданняОпрацювати ст. 226-227ст.228, дати усну відповідь на контрольні запитання, Підготуватися до К.Р.

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку