Урок 62

Контрольна робота №5 «Розв'язування прямокутних трикутників»

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

  3. Контрольна робота

  4. Контрольна робота (Розв'язки)

Тема: Контрольна робота №5 «Розв'язування прямокутних трикутників»

Мета:

  • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи набуті знання;

  • Виховна: Виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Компетенції:

  • Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання: набір креслярських інструментів, конспект, картки із завданням та розв'язками контрольної роботи, мультимедійне обладнання

Як створюються розробки уроків для Вас?