Урок 65

Підсумкова контрольна робота

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

  3. Підсумкова контрольна робота

  4. Підсумкова контрольна робота (Розв'язки)

  5. Спрощена підсумкова контрольна робота

  6. Спрощена підсумкова контрольна робота (Розв'язки)

Тема: Підсумкова контрольна робота

Мета:

  • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений навчальною програмою, вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи набуті знання;

  • Виховна: Виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Компетенції:

  • Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання: набір креслярських інструментів, конспект, картки із завданням та розв’язками контрольної роботи, мультимедійне обладнання

Як створюються розробки уроків для Вас?