1 семестр для 10 класу, математика, геометрія

Розробки уроків (конспекти, презентації, самостійні роботи, контрольні роботи) з математики, геометрія для 10 класу, рівень стандарту за новою програмою на 2024 - 2025 навчальний рік

I семестр

ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Основні поняття та аксіоми стереометрії.

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Найпростіші наслідки з аксіом стереометрії.

Урок 03 Взаємне розміщення прямих у просторі.

Урок 04 Розвʼязування типових завдань.

Урок 05 Розвʼязування типових завдань.

Урок 06 Паралельне проектування, його властивості. Зображення фігур у стереометрії.

Урок 07 Розвʼязування типових завдань за темою «Паралельне проектування, його властивості. Зображення фігур у стереометрії»

Урок 08 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота №1 "Основні поняття стереометрії. Паралельне проектування"

Урок 09 Паралельність прямої і площини.

Урок 10 Розвʼязування типових завдань за темою "Паралельність прямої і площини".

Урок11 Розвʼязування типових завдань за темою "Паралельність прямої і площини"

Урок 12 Паралельність площин.

Урок 13 Властивості паралельних площин.

Урок 14 Розвʼязування типових завдань за темою "Паралельність площин"

Урок 15 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота №2 "Паралельність прямої і площини. Паралельність площин."

Урок 16 Підсумковий урок «Паралельність прямих і площин у просторі»

Урок 17 Тематична контрольна робота №1 "Паралельність прямих і площин у просторі"

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

Урок 18 Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини.

Урок 19 Розвʼязування типових завдань за темою "Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини"

Урок 20 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота №3 "Перпендикулярність прямої і площини"

Урок 21 Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

Урок 22 Розвʼязування типових завдань за темою "Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри"

Урок 23 Розвʼязування типових завдань за темою "Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри"

Урок 24 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота №4 "Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри"

Урок 25 Підсумковий урок «Перпендикулярність прямої і площини. Теорема про три перпендикуляри»

Урок 26 Тематична контрольна робота №2 "Перпендикулярність прямих і площин у просторі"

Урок 27 Двогранний кут. Перпендикулярність площин.

Урок 28 Розвʼязування типових завдань за темою "Двогранний кут. Перпендикулярність площин"

Урок 29 Розвʼязування типових завдань за темою "Двогранний кут. Перпендикулярність площин"

Урок 30 Відстані у просторі

Урок 31 Розвʼязування типових завдань "Двогранний кут. Відстані у просторі"

Урок 32 Самостійна робота №5 "Двогранний кут. Відстані у просторі"


Сумісні з підручником:

1. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладу загальної середньої освіти / О.С. Істер. - Київ : Генеза, 2018

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. - Х. : Гімназія, 2018

Можлива адаптація під підручники:

3. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова. – К.: УОВЦ "Оріон", 2018

4. Нелін Є.П. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підрічник для 10 класу закладів загальної середьої освіти / Є.П. Нелін. – Харків : Видавництво "Ранок", 2018

5. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандрату : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз – К. : Видавничий дім "Освіта", 2018