2 семестр для 10 класу, математика, геометрія

Розробки уроків (конспекти, презентації, самостійні роботи, контрольні роботи) з математики, геометрія для 10 класу, рівень стандарту за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

II семестр

Урок 33 Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування.

Урок 34 Розвʼязування типових завдань за темою "Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування"

Урок 35 Розвʼязування типових завдань за темою "Двогранний кут. Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проектування"

Урок 36 Підсумковий урок «Двогранний кут. Відстані і кути у просторі»

Урок 37 Тематична контрольна робота №3 "Двогранний кут. Відстані і кути у просторі"

КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ

Урок 38 Прямокутна система координат у просторі

Урок 39 Розвʼязування типових завдань за темою "Прямокутна система координат у просторі"

Урок 40 Вектори у просторі. Операції над векторами.

Урок 41 Розвʼязування типових завдань за темою "Вектори у просторі. Операції над векторами"

Урок 42 Координати вектора. Операції над векторами, які задано координатами.

Урок 43 Розвʼязування типових завдань за темою "Координати вектора. Операції над векторами, які задано координатами"

Урок 44 Самостійна робота №6 "Вектори у просторі. Операції над векторами" 

Урок 45 Скалярний добуток векторів.

Урок 46 Розвʼязування типових завдань за темою "Скалярний добуток векторів. Кут між векторами"

Урок 47 Симетрія відносно точки та симетрія відносно площини.

Урок 48 Самостійна робота №7 «Скалярний добуток векторів. Симетрія відносно точки та симетрія відносно площини»

Урок 49 Підсумковий урок «Координати вектора у просторі»

Урок 50 Тематична контрольна робота №4 "Координати і вектори у просторі"

Урок 51 Підсумковий урок

Сумісні з підручником:

1. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладу загальної середньої освіти / О.С. Істер. - Київ : Генеза, 2018

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. - Х. : Гімназія, 2018

Можлива адаптація під підручники:

3. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова. – К.: УОВЦ "Оріон", 2018

4. Нелін Є.П. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підрічник для 10 класу закладів загальної середьої освіти / Є.П. Нелін. – Харків : Видавництво "Ранок", 2018

5. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандрату : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз – К. : Видавничий дім "Освіта", 2018