Розробки уроків з геометрії, 11 клас за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, самостійні роботи, контрольні роботи) з геометрії для 11 класу (рівень стандарту) сумісні з усіма підручниками надрукованими у 2019 році

Сумісні з підручниками (кожна розробка адаптована під ці підручники і містить окремо домашнє завдання до кожного підручника):

1. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський та ін. - Х. : Гімназія, 2019. - 208 ст. : іл.

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / Олександр Істер. - Київ : генеза, 2019. - 304 с. : іл.

3. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. - Харків : Вид-во "Ранок", 2019. - 304 с. : іл.

4. Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2019. - 272 с. іл.

I семестр

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники

Урок 02 Призма

Урок 03 Розв’язування типових вправ

Урок 04 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 05 Паралелепіпед

Урок 06 Розв'язування типових вправ

Урок 07 Піраміда. Правильна піраміда

Урок 08 Переріз піраміди. Площа бічної та повної поверхонь піраміди

Урок 09 Розв’язування типових вправ

Урок10 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 11 Правильні многогранники.

Урок 12 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 13 Підсумковий урок за темою «Многогранники»

Урок 14 Контрольна робота № 1 за темою: «Многогранники»

Урок 15 Циліндр та його елементи

Урок 16 Конус та його елементи

Урок17 Осьові перерізи циліндра і конуса

Урок 18 Перерізи циліндра і конуса площинами, паралельними основі.

Урок 19 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Урок 20 Куля і сфера

Урок 21 Розв’язування задач і вправ

Урок 22 Переріз кулі площиною

Урок 23 Розв’язування задач і вправ

Урок 24 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Урок 25 Узагальнення і систематизація знань

Урок 26 Контрольна робота № 2 за темою: «Тіла обертання»

Урок 27 Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда

Урок 28 Об’єм призми

Урок 29 Об’єм піраміди

Урок 30 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Урок 31 Об’єми циліндра і конуса

Урок 32 Площа бічної і повної поверхонь циліндра і конуса

II семестр

Урок 33 Об’єм кулі. Площа сфери

Урок 34 Розв’язування задач і вправ

Урок 35 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

Урок 36 Узагальнення і систематизація знань

Урок 37 Контрольна робота № 3 за темою: «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»