1 семестр для 11 класу, математика, геометрія

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з математики, геометрії для 11 класу 1 семестр, рівень стандарту за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

!!!БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники

!!!БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Призма. Пряма і правильна призми. Переріз призми. Площа бічної та повної поверхонь призми 

!!!БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 03 Розв’язування типових вправ

Урок 04 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Многогранники. Призма"

Урок 05 Паралелепіпед

Урок 06 Розв'язування типових вправ

Урок 07 Піраміда. Правильна піраміда

Урок 08 Переріз піраміди. Площа бічної та повної поверхонь піраміди

Урок 09 Розв’язування типових вправ

Урок10 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Правильна піраміда. Переріз піраміди. Площа бічної та повної поверхонь піраміди"

Урок 11 Правильні многогранники

Урок 12 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 13 Підсумковий урок за темою «Многогранники»

Урок 14 Контрольна робота № 1 за темою: «Многогранники»

Урок 15 Циліндр та його елементи. Площа бічної та повної поверхні циліндра.

Урок 16 Розв'язування типових вправ

Урок 17 Конус та його елементи. Площа бічної та повної поверхні конуса

Урок 18 Розв'язування типових вправ

Урок 19 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 20 Куля і сфера. Переріз кулі площиною

Урок 21 Розв’язування типових вправ

Урок 22 Площа сфери

Урок 23 Розв’язування типових вправ

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 25 Підсумковий урок за темою "Тіла обертання та їх площі поверхні"

Урок 26 Контрольна робота № 2 за темою: «Тіла обертання та їх площі поверхні»

Урок 27 Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм призми

Урок 28 Розв'язування типових вправ

Урок 29 Об’єм піраміди

Урок 30 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 31 Об’єми циліндра і конуса

Урок 32 Розв'язування типових вправ

Сумісні з підручниками (кожна розробка адаптована під ці підручники і містить окремо домашнє завдання до кожного підручника):

1. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський та ін. - Х. : Гімназія, 2019. - 208 ст. : іл.

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / Олександр Істер. - Київ : генеза, 2019. - 304 с. : іл.

3. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. - Харків : Вид-во "Ранок", 2019. - 304 с. : іл.

4. Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2019. - 272 с. іл.