1 семестр для 7 класу, геометрія

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 7 класу 1 семестр за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

Розділ I

Тема 1. Елементарні геометричні фігури та їх властивості

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01  Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь. Аксіоми, теореми, означення

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Відрізок. Вимірювання та відкладання відрізків. Рівність відрізків. Середина відрізка. Відстань між двома точками

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 03 Розв’язування типових вправ за темами "Точка і пряма, промінь, відрізок" 

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 04 Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута

Урок 05 Розв’язування типових вправ за темою "Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута"

Урок 06 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Елементарні геометричні фігури та їх властивості"

Урок 07 Підсумковий урок «Елементарні геометричні фігури та їх властивості» 

Урок 08 Контрольна робота №1 "Елементарні геометричні фігури та їх властивості"

Розділ II

Тема 2. Взаємне розміщення прямих на площині

Урок 09 Суміжні кути

Урок 10 Розв’язування типових вправ з теми "Суміжні кути"

Урок 11 Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються 

Урок 12 Розв’язування типових вправ за темою "Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються" 

Урок 13 Розв’язування типових вправ за темами "Суміжні кути", "Вертикальні кути"

Урок 14 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Суміжні і вертикальні кути"

Урок 15 Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

Урок 16 Розв’язування типових вправ з теми "Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої" 

Урок 17 Паралельні прямі 

Урок 18 Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

Урок 19 Розв’язування типових вправ з теми «Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих»

Урок 20 Розв’язування типових вправ з теми «Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих»

Урок 21 Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною 

Урок 22 Розв’язування типових вправ з теми «Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною» 

Урок 23 Розв’язування типових вправ з теми «Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною»

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Паралельні прямі. Ознаки та властивості паралельних прямих"

Урок 25 Підсумковий урок «Взаємне розміщення прямих на площині»

Урок 26 Контрольна робота №2 "Взаємне розміщення прямих на площині"

Розділ III

Тема 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

Урок 27 Трикутник і його елементи 

Урок 28 Рівність геометричних фігур 

Урок 29 Перша та друга ознаки рівності трикутників

Урок 30 Розв’язування типових вправ за темами "Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Перша та друга ознаки рівності трикутників"

Урок 31 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Перша та друга ознаки рівності трикутників"

Урок 32 Рівнобедрений трикутник

Сумісні з підручником:

1. Геометрія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.С. Істер. - Київ: Генеза, 2015. - 184 с.

Можлива адаптація під підручники:

2. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С. ТОВ ТО “Гімназія” 

3. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Єршова А.П, Голобородько В.В., Крижановський О.Ф. Ранок

4. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. ТОВ “Видавництво “Генеза”

5. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Роганін О.М., Капіносов А.М. Редакція газети “Підручники і посібники”

6. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Апостолова Г.В. ТОВ “Видавництво “Генеза”

7. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Тадеєв В.О. Навчальна книга – Богдан

8. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. ТОВ “Видавничий дім “Освіта”