I семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 7 класу 1 семестр за новою програмою на 2020 - 2021 навчальний рік

Розділ I

Тема 1. Елементарні геометричні фігури та їх властивості

Урок 01 Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь. Аксіоми, теореми, означення.

Урок 02 Відрізок. Вимірювання та відкладання відрізків. Рівність відрізків. Середина відрізка. Відстань між двома точками.

Урок 03 Розв’язування типових вправ

Урок 04 Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута

Урок 05 Розв’язування типових вправ

Урок 06 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 07 Підсумковий урок «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

Урок 08 Контрольна робота №1

Розділ II

Тема 2. Взаємне розміщення прямих на площині

Урок 09 Суміжні кути

Урок 10 Розв’язування типових вправ

Урок 11 Розв’язування типових вправ

Урок 12 Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються

Урок 13 Розв’язування типових вправ

Урок 14 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 15 Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

Урок 16 Розв’язування типових вправ

Урок 17 Паралельні прямі

Урок 18 Розв’язування типових вправ

Урок 19 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 20 Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

Урок 21 Розв’язування типових вправ

Урок 22 Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

Урок 23 Розв’язування типових вправ

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 25 Підсумковий урок «Взаємне розміщення прямих на площині»

Урок 26 Контрольна робота №2

Розділ III

Тема 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

Урок 27 Трикутник і його елементи

Урок 28 Рівність геометричних фігур

Урок 29 Перша та друга ознаки рівності трикутників

Урок 30 Розв’язування типових вправ

Урок 31 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 32 Рівнобедрений трикутник