Розробки уроків з математики, алгебра і початки аналізу для 10 класу, рівень стандарту за новою програмою


Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з математики, алгебри і початків аналізу для 10 класу, рівень стандарту за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

I семестр

ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Числова функція. Графік функції

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Розвʼязування типових вправ за темою «Числова функція. Графік функції»

Урок 03 Монотонність і неперервність функцій. Парні і непарні функції

Урок 04 Розвʼязування типових вправ за темою «Монотонність і неперервність функцій. Парні і непарні функції»

Урок 05 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня

Урок 06 Розвʼязування типових вправ за темою  «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня»

Урок 07 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №1 "Функція. Корінь n-го степеня"

Урок 08 Властивості арифметичного кореня n-го степеня

Урок 09 Розвʼязування типових вправ за темою «Властивості арифметичного кореня n-го степеня»

Урок 10 Розвʼязування типових вправ за темою «Властивості арифметичного кореня n-го степеня»

Урок 11 Степінь з раціональним показником і його властивості

Урок 12 Степеневі функції, їх властивості та графіки

Урок 13 Розвʼязування типових вправ «Степеневі функції, їх властивості та графіки». Ірраціональні рівняння.

Урок 14 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №2 "Властивості арифметичного кореня n-го степеня. Степінь з раціональним показником і його властивості"

Урок 15 Підсумковий урок "Функції, їхні властивості та графіки"

Урок 16 Тематична контрольна робота № 1 "Функції. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником"

II семестр

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Урок 17 Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

Урок 18 Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

Урок 19 Розвʼязування типових вправ "Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні значення числового аргументу"

Урок 20 Властивості тригонометричних функцій

Урок 21 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №3 "Тригонометричні функції. Градусна та радіанна міра кута"

Урок 22 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Урок 23 Формули зведення

Урок 24 Розвʼязування типових вправ "Форули зведення"

Урок 25 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №4 "Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу. Формули зведення"

Урок 26 Підсумковий урок за темою "Тригонометричні функції"

Урок 27 Тематична контрольна робота № 2 "Тригонометричні функції"

Урок 28 Періодичність функцій. Властивості та графіки

тригонометричних функцій

Урок 29 Розвʼязування типових вправ «Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій»

Урок 30 Тригонометричні формули додавання

Урок 31 Розвʼязування типових вправ «Тригонометричні формули додавання»

Урок 32 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №5 "Періодичність функцій. Тригонометричні формули додавання"

Урок 33 Формули подвійного і половинного кута. Формули пониження степеня

Урок 34 Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

Урок 35 Найпростіші тригонометричні рівняння

Урок 36 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №6 "Найпростіші тригонометричні рівняння"

Урок 37 Підсумковий урок «Властивості та графіки тригонометричних функцій. Найпростіші тригонометричні рівняння»

Урок 38 Тематична контрольна робота №3 «Тригонометричні формули. Найпростіші тригонометричні рівняння»

ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Урок 39 Границя функції в точці. Правила обчислення границі функції в точці.

Урок 40 Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

Урок 41 Фізичний і геометричний зміст похідної

Урок 42 Правила диференціювання. Таблиця похідних

Урок 43 Розвʼязування типових вправ «Правила диференціювання. Фізичний і геометричний зміст похідної»

Урок 44 Похідна складеної функції. Розвʼязування типових вправ

Урок 45 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №7 «Правила диференціювання. Фізичний і геометричний зміст похідної»

Урок 46 Ознаки сталості, зростання та спадання функції

Урок 47 Екстремуми функції

Урок 48 Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків

Урок 49 Розвʼязування типових вправ «Похідна функції. Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків»

Урок 50 Найбільше і найменше значення функції на проміжку

Урок 51 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №8 «Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків. Найбільше і найменше значення функції»

Урок 52 Підсумковий урок за темою "Похідна та її застосування"

Урок 53 Тематична контрольна робота №4 "Похідна та її застосування"

Урок 54 Підсумковий урок. Резерв.Сумісні з підручником:

1. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладу загальної середньої освіти / О.С. Істер. - Київ : Генеза, 2018

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. - Х. : Гімназія, 2018

Можлива адаптація під підручники:

3. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова. – К.: УОВЦ "Оріон", 2018

4. Нелін Є.П. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підрічник для 10 класу закладів загальної середьої освіти / Є.П. Нелін. – Харків : Видавництво "Ранок", 2018

5. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандрату : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз – К. : Видавничий дім "Освіта", 2018