2 семестр для 10 класу, математика, алгебра і початки аналізу

Розробки уроків (конспекти уроків, презентації уроків, самостійні роботи, контрольні роботи) з математики, алгебри і початків аналізу для 10 класу 2 семестр, рівень стандарту за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

II семестр

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Урок 17 Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

Урок 18 Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

Урок 19 Розвʼязування типових вправ "Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні значення числового аргументу"

Урок 20 Властивості тригонометричних функцій

Урок 21 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №3 "Тригонометричні функції. Градусна та радіанна міра кута"

Урок 22 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Урок 23 Формули зведення

Урок 24 Розвʼязування типових вправ "Формули зведення"

Урок 25 Розвʼязування типових вправ №4 "Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу. Формули зведення"

Урок 26 Підсумковий урок за темою "Тригонометричні функції"

Урок 27 Тематична контрольна робота № 2 "Тригонометричні функції"

Урок 28 Періодичність функцій. Властивості та графіки

тригонометричних функцій

Урок 29 Розвʼязування типових вправ «Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій» 

Урок 30 Тригонометричні формули додавання

Урок 31 Розвʼязування типових вправ «Тригонометричні формули додавання»

Урок 32 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №5 "Тригонометричні формули додавання"

Урок 33 Формули подвійного і половинного кута. Формули пониження степеня

Урок 34 Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

Урок 35 Найпростіші тригонометричні рівняння

Урок 36 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №6 "Найпростіші тригонометричні рівняння"

Урок 37 Підсумковий урок «Властивості та графіки тригонометричних функцій. Найпростіші тригонометричні рівняння»

Урок 38 Тематична контрольна робота №3 «Тригонометричні формули. Найпростіші тригонометричні рівняння»

ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Урок 39 Границя функції в точці. Правила обчислення границі функції в точці.

Урок 40 Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

Урок 41 Фізичний і геометричний зміст похідної

Урок 42 Правила диференціювання. Таблиця похідних

Урок 43 Розвʼязування типових вправ «Правила диференціювання. Фізичний і геометричний зміст похідної»

Урок 44 Похідна складеної функції. Розвʼязування типових вправ

Урок 45 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №7 «Правила диференціювання. Фізичний і геометричний зміст похідної»

Урок 46 Ознаки сталості, зростання та спадання функції

Урок 47 Екстремуми функції

Урок 48 Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків

Урок 49 Розвʼязування типових вправ «Похідна функції. Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків»

Урок 50 Найбільше і найменше значення функції на проміжку

Урок 51 Розвʼязування типових вправ. Самостійна робота №8 «Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків. Найбільше і найменше значення функції»

Урок 52 Підсумковий урок за темою "Похідна та її застосування"

Урок 53 Тематична контрольна робота №4 "Похідна та її застосування"

Урок 54 Підсумковий урок. Резерв.Сумісні з підручником:

1. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладу загальної середньої освіти / О.С. Істер. - Київ : Генеза, 2018

2. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. - Х. : Гімназія, 2018

Можлива адаптація під підручники:

3. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова. – К.: УОВЦ "Оріон", 2018

4. Нелін Є.П. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підрічник для 10 класу закладів загальної середьої освіти / Є.П. Нелін. – Харків : Видавництво "Ранок", 2018

5. Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандрату : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз – К. : Видавничий дім "Освіта", 2018