II семестр

математика, алгебра і початки аналізу 10 клас

Розробки уроків (конспекти уроків, презентації уроків, самостійні роботи, контрольні роботи) з математики, алгебри і початків аналізу для 10 класу (рівень стандарту) на 2022 - 2023 навчальний рік

Розробки з математики, алгебра і початки аналізу 10 клас:

  • Презентації уроків Алгебра 10 клас (рівень стандарту)

  • Конспекти уроків Алгебра 10 клас (рівень стандарту)

  • Контрольні роботи з алгебри 10 клас рівень стандарту

  • Самостійні роботи з алгебри 10 клас рівень стандарту

II семестр

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Урок 17 Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

Урок 18 Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

Урок 19 Розвʼязування типових вправ

Урок 20 Властивості тригонометричних функцій

Урок 21 Розвʼязування типових вправ

Урок 22 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Урок 23 Формули зведення

Урок 24 Розвʼязування типових вправ

Урок 25 Розвʼязування типових вправ

Урок 26 Розвʼязування типових вправ

Урок 27 Тематична контрольна робота № 2

Урок 28 Періодичність функцій. Властивості та графіки

тригонометричних функцій

Урок 29 Розвʼязування типових вправ

Урок 30 Тригонометричні формули додавання

Урок 31 Розвʼязування типових вправ

Урок 32 Розвʼязування типових вправ

Урок 33 Формули подвійного і половинного кута. Формули пониження степеня

Урок 34 Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

Урок 35 Найпростіші тригонометричні рівняння

Урок 36 Розвʼязування типових вправ

Урок 37 Розвʼязування типових вправ

Урок 38 Тематична контрольна робота № 3

ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Урок 39 Границя функції в точці. Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

Урок 40 Границя функції в точці

Урок 41 Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

Урок 42 Фізичний і геометричний зміст похідної

Урок 43 Правила диференціювання. Таблиця похідних

Урок 44 Розвʼязування типових вправ

Урок 45 Розвʼязування типових вправ

Урок 46 Ознаки сталості, зростання та спадання функції

Урок 47 Екстремуми функції

Урок 48 Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків

Урок 49 Розвʼязування типових вправ

Урок 50 Найбільше і найменше значення функції на проміжку

Урок 51 Розвʼязування типових вправ

Урок 52 Розвʼязування типових вправ

Урок 53 Тематична контрольна робота №4

Урок 54 Підсумковий урок