Урок 01

Показникова функція та її властивості

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація з елементами інтерактивності та запитаннями до учнів, також містить анімовану подачу актуалізації опорних знань учнів; анімовано означення показникової функції та детальну побудову графіку показникової функції; наочно анімовано побудову різних графіків показникової функції в залежності від основи та проаналізовано поведінку різних графіків логарифмічної функції в залежності від основи; проанімовано властивості степеня з дійсним показником на основі властивостей степеня з раціональним показником; анімовано наведено властивості показникової функції з детальним поясненням та ілюстрацією короткого запису властивостей показникової функції у конспектах учнів; розглянуто питання показникової функції з кутовим коефіцієнтом дотичної до її графіка в точці, який дорівнює одиниці; анімовано побудову графіку експоненти; розглянуто різні процеси, що описує показникова функція та наведено відповідні формули. Для кращого засвоєння матеріалу презентація має 20 завдань (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку) (24 анімованих слайди)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками та поясненнями а такаж запитаннями (з відповідями) до учнів (13 сторінок)

Тема: Показникова функція та її властивості

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення показникової функції, властивості показникової функції, навчитися будувати графіки показникової функції; засвоїти властивості степенів з дійсним показником на основі властивості степенів з раціональним показником
  • Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати графіки показникової функції та користуючись побудованими графіками аналізувати властивості показникової функції;
  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук, показати, де саме застосовують у житті властивості показникової функції;

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;