Показникові рівняння

Урок 03

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Розробка уроку "Показникові рівняння"

Можливості:

 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ

 • ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НА УРОЦІ

 • ВИКОРИСТАННЯ УЧНЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Комплектація:

 1. Конспект уроку з математики, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту) за темою "Показникові рівняння"

 2. Презентація уроку з математики, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту) за темою "Показникові рівняння"

Теги:

Алгебра 11 клас Показникові рівняння

Розв'язування показникових рівнянь

Математика. 11 клас. Рівень стандарту

Розробки уроків з математики 11 клас рівень стандарту

Показникові рівняння приклади

Тема: Показникові рівняння

Мета:

 • Навчальна: засвоїти означення показникового рівняння, навчитися розв’язувати показникові рівняння методом зведення обох частин рівняння до степенів з однаковими основами, методом уведення нової змінної та функціонально-графічним методом;

 • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати показникові рівняння різними способами; будувати графіки показникових рівнянь та знаходити на основі побудованих графіків корені або доводити, що таких немає;

 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання

План вивчення нового матеріалу:

 • Актуалізація опорних знань

 • Показникові рівняння

 • Розв'язування показникових рівнянь, методи розв'язування показникових рівнянь (Метод зведення обох частин рівняння до степенів з однаковими основами, Метод уведення нової змінної, Функціонально-графічний метод)

 • Закріплення знань та вмінь

Як створюються розробки уроків для Вас?