Урок 03

Показникові рівняння

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація з елементами інтерактивності та запитаннями до учнів, також містить анімовану актуалізацію опорних знань учнів; анімовано означення показникових рівнянь та найпростішого показникового рівняння; за допомогою анімованої побудови графіків наочно демонструються випадки у яких показникові рівняння мають єдиний розв'язок або не мають розв'язків; детальне анімоване доведення теорем, та детальна наочна демонстрація на прикладах використань методів розв'язування показникових рівнянь. Для кращого засвоєння матеріалу презентація містить 22 завдання (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку) (14 анімованих слайдів)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками та поясненнями а такаж запитаннями (з відповідями) до учнів (10 сторінок)

Тема: Показникові рівняння

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення показникового рівняння, навчитися розв’язувати показникові рівняння методом зведення обох частин рівняння до степенів з однаковими основами, методом уведення нової змінної та функціонально-графічним методом;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати показникові рівняння різними способами; будувати графіки показникових рівнянь та знаходити на основі побудованих графіків корені або доводити, що таких немає;
  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;