Урок 03

Показникові рівняння

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку

Тема: Показникові рівняння

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення показникового рівняння, навчитися розв’язувати показникові рівняння методом зведення обох частин рівняння до степенів з однаковими основами, методом уведення нової змінної та функціонально-графічним методом;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати показникові рівняння різними способами; будувати графіки показникових рівнянь та знаходити на основі побудованих графіків корені або доводити, що таких немає;
  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання