Урок 04

Розв'язування типових задач

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація, містить запитання для повторення матеріу та 5 задач, що мають в собі 19 завдань (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками завдань

Тема: Розв'язування типових задач

Мета:

  • Навчальна: навчати розв’язувати показникові рівняння різними методами;
  • Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією, пов’язаною з вивченою темою;
  • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування типових задачМета:· Навчальна: навчати розв’язувати показникові рівняння різними методами;· Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією, пов’язаною з вивченою темою;· Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;Компетенції:· Спілкування державною мовою: розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запасТип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка виконання д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знань· Які рівняння називають показниковими?· Як розв’язати найпростіше показникове рівняння?· У яких випадках показникове рівняння має корені? Наведіть приклади та проілюструйте їх графічно.· У чому полягає метод уведення нової змінної?· У чому полягає метод зведення обох частин рівняння до степенів з однаковими основами?· Якому рівнянню рівносильне рівняння виду ?III. Розв’язування задач№1Розв’яжіть рівняння:1) Розв’язок:Враховуючи, що :2) Розв’язок:Враховуючи, що :3) Розв’язок:Враховуючи, що :4) Розв’язок:Враховуючи, що :5) Розв’язок:Враховуючи, що :6) Розв’язок:Враховуючи, що : №2Розв’яжіть рівняння:1) Розв’язок:Враховуючи, що :Враховуючи, що :2) Розв’язок:3) Розв’язок:4) Розв’язок:№3Розв’яжіть рівняння:1) Розв’язок:Нехай :2) Розв’язок:Нехай :3) Розв’язок:Нехай :За теоремою Вієта 4) Розв’язок:ОДЗ:, так як при маємо Отже, помножимо обидві частини рівняння на Нехай :За теоремою Вієта №4Розв’яжіть рівняння:1) Розв’язок:2) Розв’язок:3) Розв’язок:4) Розв’язок: №5Розв’яжіть рівняння:Розв’язок:Піднесемо обидві частини рівняння до квадрату:Нехай :За теоремою Вієта Перевірка: – не має змісту, – сторонній корінь.IV. Підсумок уроку· Які рівняння називають показниковими?· Як розв’язати найпростіше показникове рівняння?· У яких випадках показникове рівняння має корені? Наведіть приклади та проілюструйте їх графічно.· У чому полягає метод уведення нової змінної?· У чому полягає метод зведення обох частин рівняння до степенів з однаковими основами?· Якому рівнянню рівносильне рівняння виду ? V. Домашнє завданняПовторити §1 (ст.13-14)Виконати № 2.4; 2.8; 2.12; 2.14; 2.18Мерзляк А.Г.Повторити §2Виконати 2.10; 2.12; 2.18; 2.18; 2.32; 2.34Істер О.С.Повторити §2 (п.2.1 – 2.2)Виконати 2.2.2(4-7); 2.2.4;Нелін Є.П.Повторити §2 (ст.15-16)Виконати № 57; 77; 81Бевз Г.П.