Урок 07

Логарифм і його властивості

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація з елементами інтерактивності та запитаннями до учнів, також містить анімовано розв'язане проблемне питання, що ілюструється графічною побудовою; анімовано означення логарифма додатного числа, наочно за допомогою анімації подано основну логарифмічну тотожність та основні властивості логарифмів, містить анімовану подачу теореми про логарифм добутку і частки; теорему про логарифм степеня та узагальнення теореми про логарифм степеня; теорема про перехід від однієї основи логарифма до іншої та 2 наслідки з неї +узагальнення двох наслідків з теореми про перехід від однієї основи логарифма до іншої; узагальнення теореми про логарифм добутку, якщо обдва числа від'ємні та узагальнення теореми про логарифм частки (якщо частка додатних чисел логарифмів з однаковою основою є більшою за нуль) і логарифм степеня; для кращого засвоєння матеріалу презентація містить 47 завдань (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку) (30 анімованих слайдів)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками та поясненнями а такаж запитаннями (з відповідями) до учнів (14 сторінок)

Тема: Логарифм і його властивості

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення логарифма, основну логарифмічну тотожність та основні властивості логарифмів;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати логарифмічні рівняння та обчислювати значення виразів за допомогою основних властивостей логарифмів
  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Компетенції:

  • Соціальна і громадянська компетентності:

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;