Урок 12

Розв'язування типових вправ

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • анімована навчальна презентація, містить запитання для повторення матеріу та 19 завдань (детальні розв'язки яких наведені у конспекті до уроку)
  • конспект, що супроводжує презентацію з детальними розв'язками та поясненнями

Тема: розв'язування типових вправ

Мета:

  • Навчальна: закріпити вміння розв’язувати логарифмічні нерівності різними методами (за означенням логарифма, за теоремою про розв’язок логарифмічних нерівностей, методом заміни);
    • Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією пов’язаною з вивченою темою;
    • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції (Математична компетентність):

  • Уміння: оперувати числовою інформацією; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач;
  • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного і оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін;
  • Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування типових вправМета:· Навчальна: закріпити вміння розв’язувати логарифмічні нерівності різними методами (за означенням логарифма, за теоремою про розв’язок логарифмічних нерівностей, методом заміни);· Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією пов’язаною з вивченою темою;· Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;Компетенції:· Математична компетентність:§ Уміння: оперувати числовою інформацією; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач;§ Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного і оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін;§ Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач;Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка виконання д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знань· Які нерівності називають логарифмічними?· Які нерівності називаються найпростішими логарифмічними нерівностями?· Як розв’язати найпростішу логарифмічну нерівність?Наведіть приклад.· Як розв’язати нерівність типу , якщо ?· Як розв’язати нерівність типу , якщо ?III. Розв’язування задач№1Розв’яжіть нерівність1) 2) 3) Розв’язок:1) Відповідь: 2) Відповідь: 3) Відповідь: №2Розв’яжіть нерівність:1) 2) 3) Розв’язок:1) 1Відповідь: 2) Відповідь: 3) Відповідь: №3Скільки цілих розв’язків має нерівність:Розв’язок:Відповідь: нерівність має 26 цілих розв’язків№4Знайдіть множину розв’язків нерівності:1) 2) Розв’язок:1) Відповідь: 2) 1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: №5Знайдіть множину розв’язків нерівності:1) 2) Розв’язок:1) 1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 2) 1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта Так як знак нерівності « », оберемо проміжок 1. ОДЗ: 2. Нулі функції Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: №6Розв’яжіть нерівність:1) 2) 3) Розв’язок:1) 1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 2) 1. ОДЗ: 2. Нулі функції Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповіді: 3) 1. ОДЗ: 2. Нулі функції Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: №7Розв’яжіть нерівність:1) 2) 3) 4) 5) Розв’язок:1) *Так як нам необхідна множина яка в «квадраті» буде приймати значення « », то отримаємо множину всіх додатніх чисел « », всі від’ємні числа « » і число «0». Таку множину чисел можна записати за допомогою подвійної нерівності:Так як і Відповідь: 2) *Так як нам необхідна множина яка в «квадраті» буде приймати значення « », то отримаємо множину всіх додатніх чисел « », всі від’ємні числа « » і число «0». Таку множину чисел можна записати за допомогою подвійної нерівності:Так як і Відповідь: 3) Нехай 1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 4) Нехай 1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: 5) Нехай 1. ОДЗ: 2. Нулі функції За теоремою Вієта Так як знак нерівності « », оберемо проміжок Відповідь: IV. Підсумок уроку· Які нерівності називають логарифмічними?· Які нерівності називаються найпростішими логарифмічними нерівностями?· Як розв’язати найпростішу логарифмічну нерівність?Наведіть приклад.· Як розв’язати нерівність типу , якщо ?· Як розв’язати нерівність типу , якщо ? V. Домашнє завданняПовторити §1 (ст.36-37)Виконати № 7.2 (3,2); 7.4 (2,3); 7.6 (2); 7.8 (2); 7.10 (3,4); 7.12 (2,4); 7.14 (1-3)Мерзляк А.Г.Повторити §7Виконати № 7.4 (1-2); 7.8; 7.12; 7.16; 7.20; 7.26Істер О.С.Повторити §5 (п.5.2)Виконати № 5.2.2 (1,3); 5.2.4 (1,4)Нелін Є.П.Повторити §4Виконати № 166 (а,в); 180 (б,г)Бевз Г.П.