Розв'язування логарифмічних нерівностей

Урок 12

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Розробка уроку "Розв'язування логарифмічних нерівностей"

Можливості:

 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ

 • ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НА УРОЦІ

 • ВИКОРИСТАННЯ УЧНЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Комплектація:

 1. Конспект уроку, математика, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту) за темою "Розв'язування логарифмічних нерівностей"

 2. Презентація уроку, математика, алгебра і початки аналізу 11 клас (рівень стандарту) за темою "Розв'язування логарифмічних нерівностей"

Теги:

Розв'язування логарифмічних нерівностей конспект уроку 11 клас

Логарифмічні нерівності завдання

Розв'язування логарифмічних нерівностей презентація

Розв'язування логарифмічних нерівностей

Тема: розв'язування типових вправ

Мета:

 • Навчальна: закріпити вміння розв’язувати логарифмічні нерівності різними методами (за означенням логарифма, за теоремою про розв’язок логарифмічних нерівностей, методом заміни);

 • Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією пов’язаною з вивченою темою;

 • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції (Математична компетентність):

 • Уміння: оперувати числовою інформацією; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач;

 • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного і оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін;

 • Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;

Математика. 11 клас. Рівень стандарту // Розробки уроків з математики 11 клас рівень стандарту // Логарифмічні нерівності, розв'язування завдань конспект уроку 11 клас // Логарифмічні нерівності завданняРозв'язування логарифмічних нерівностей // Логарифмічні нерівності приклади та пояснення розв'язку презентація // Алгебра 11 клас // Логарифмічні нерівності ЗНО // Самоосвіта // Розв'яжіть нерівність log // На допомогу вчителю та учню // Математика. Алгебра. 11 клас. Рівень стандарту // Логарифмічні нерівності пояснення розв'язку

Як створюються розробки уроків для Вас?