Урок 12

Розв'язування типових вправ

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку

Тема: розв'язування типових вправ

Мета:

  • Навчальна: закріпити вміння розв’язувати логарифмічні нерівності різними методами (за означенням логарифма, за теоремою про розв’язок логарифмічних нерівностей, методом заміни);
  • Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією пов’язаною з вивченою темою;
  • Виховна: виховувати наполегливість; вміння робити правильні висновки та бачити кінцеву мету;

Компетенції (Математична компетентність):

  • Уміння: оперувати числовою інформацією; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач;
  • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного і оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін;
  • Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;