Урок 20

Розв’язування типових вправ

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

Тема: Властивості визначеного інтеграла. Розв’язування типових вправ

Мета:

  • Навчальна: засвоїти властивості визначеного інтеграла; закріпити вміння розв’язувати задачі з цього тематичного блоку;

  • Розвиваюча: розвивати вміння знаходити визначений інтеграл, площу криволінійної трапеції та застосовувати отримані знання на практиці;

  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Компетенції (математична компетентність):

  • Уміння: оперувати числовою інформацією, розв’язувати задачі математичного змісту, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач

  • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві

  • Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач;

Тип уроку: закріплення знань та вмінь;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

  • Властивості визначеного інтеграла (5 властивостей)

Як створюються розробки уроків для Вас?